Kadın Çalışmaları

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Bu Kategoriyle ilgili Yazılar

Kadın Gündemi Tartışmaları

Kendi gündemimizi kendi hızımızda gözden geçirmeye, sizleri beyin fırtınasına davet ediyoruz. İki haftada bir Cuma günleri öğleden sonraları gerçekleştireceğimiz kadın gündemi tartışmalarında kendini itikatta-amelde ya da gönülde Hazarlı hisseden herkesi bekleriz.

Osmanlı’da Kadın Hareketleri

Uzun zaman Osmanlı kadınına ‘Oryantalist’ bir gözle baktık. Bu oryantalist okuma biçimi bize, ‘Batı’da kadınlar özgürlüğünü elde etmişken, Osmanlı’da kadınlar harem hayatına mahkûm edilmiştir. Kadınlar ikinci plandadır.’ diyor.

Modern Siyaset Düşüncesinde Kadın ve Sivil Toplum

Kadın erkek eşitsizliği modern zamanların ortaya çıkardı bir sorundur. Bugün, ana hatlarıyla batıda kadın hareketi nasıl ortaya çıktı, bunu sağlayan tarihi koşullar nasıldır, bu hareketin söylemleri nelerdir konuları üzerinde duracağız.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

…şiddet sorunu kadınla birlikte aileyi, çocuğu, engelli ve yaşlıları da içine alan bir insanlık sorunudur. Hak ve adalet yerine gücü esas alan her ilişki biçimi kaçınılmaz olarak şiddete varan sonuçlar doğuruyor. Şiddet, kadının yaşama, kendini güvende hissetme, eğitim, iş ve sosyal hayata katılma gibi haklarını ve aktivitelerini elinden alan bir olgu.

Müslüman Kadınlar Zirvesi Malezya

Adil olmayan ekonomik paylaşım, emperyal güçlerin işgali ve zulmü, insan hakları ve kadın hakları ihlalleri, çevre sorunları gibi pek çok alanda alternatif söylemlere ihtiyaç var. Müslüman kadınlar bunun için bir umut olabilir, alternatif söylemleriyle dünyanın yeni aktörleri haline gelebilirler. Parçalanmış islam dünyasını ve dünya müslümanlarını bir araya getirecek politikalar…

Avrupa’da Kadın Olmak; Riskler, Fırsatlar, Kazanımlar

Aydınlanma çağıyla kilise baskısından bağımsızlaşma idealiyle yola çıkan batılı insan aklın merkezde olduğu bir dünyanın bunu sağlayacağına inandı. Dünya cennetti olsa olsa bu anlayışın oluşturduğu evrende gerçekleşebilirdi. Batıda başlayan modernleşme süreci biraz küreselleşmenin etkisi biraz kültür emperyalizmi sayesinde bütün dünyaya yayıldı. Artık modern olmak bir tercih değil zorunlu bir süreçti. Büyük bir heyecanla başlayan bu […]

Cinsel İstismar Önergesi

Önerge hakkında her STK’nın kendi endişelerini ve önerilerini dile getirdiği toplantıda Sayın Bakan önergenin ortaya çıkış nedeni, önergenin kapsamı ve bundan faydalanacak olanların kimliği hakkında bilgi verdi. Görüşmeye giden STK’lar olarak ilk talebimiz önergenin geri çekilmesi ya da yeni bir düzenleme yapılması idi.

ŞÖNİM Ziyareti

Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak, şiddete maruz kalan ya da şiddete maruz kalma riski bulunan kişilerin başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme…

Kalkınmada Kadınların Rolü

Panelistler kadın eğitimi, istihdam, kadına yönelik ayrımcılık, şiddet, fırsat eşitliği, finansal kaynaklara erişim, kadın güvenliği ve karar alma mekanizmalarında kadınların daha çok yeralması vb. konular üzerinde durdu. Kadın ve erkeğin bir kuşun kanatları gibi olduğu kanadı eksik olan kuşun uçamayacağı anaforu üzerinden kadın…

Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı

Konukevlerinin iyileştirilmesi, uzman kadrolarının genişletilmesi, İBB’nin de risk grubunda olmayan kadınlar için bir konukevi açması, yeni danışma merkezlerinin açılması planda yerini aldı. Konukevlerinde kalamayan 60 yaş üstü için özel ilk kabul birimlerinin açılması…

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Ziyareti

Komisyon sözcüsü Ali İhsan Yavuz, KEFEK’in misyonunun; kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bilgilendirmek üzere 24 Mart 2009 tarihinde kurulduğunu…

Önceki Yazı

Hoşgeldin Ramazan Etkinliği

Sonraki Yazı

İl Koordinasyon Toplantısına Katıldık

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir