Etkinlikler

Hazar Etkinlik Dosyası

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği kurulduğundan bu yana çeşitli faaliyetleri organize etmiş ya da pek çok önemli faaliyetin içinde olmuştur. Bu vesileyle pek çok yerli – yabancı aktivist, gazeteci, akademisyenle ve STK temsilcisiyle tanışma ve tartışma fırsatını bulmuştur.  Böylece Türkiye’nin gündemini meşgul eden sorunları başka gözlerden görebilme, farklı bakış açılarını öğrenebilme ve kendi düşüncelerini paylaşabilme imkânı bulmuştur.
Hazar Derneği, bir şekilde dahil olduğu bu etkinliklerin bir kısmının da olsa arşivini tutmayı başarmıştır. Böylece 1993’ten bu yana oluşan kurumsal hafızasını muhafaza edebilmiştir. Aslında Hazar’ın gelişim tarihi, Türkiye’nin düşünsel ve kurumsal anlamda çok hızlı değiştiği bir döneme tevafuk etmesinden dolayı bu değişimleri izleyebileceğimiz bir yapı da arz etmektedir.  1993’ten 2012’lere kadar gelişen Türkiye ve kadın gündemi üzerinden yapılan çalışmalara aşağıda tasniflediğimiz başlıklar altında katılan arkadaşlarımızın gözlem ve yorumlarıyla birlikte yer verdik.