İslam Tarihi

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Prof. Dr. Nazif ŞAHİNOĞLU- Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA

 1995

Bu program Siyer, dört halife dönemi, Emeviler ve Abbasiler gibi bölümlerin okuma programında detaylı işlenmesinden sonra o bölümü bitirmek üzere düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu program diğerlerinden farklı olarak bütünüyle soru-cevap şeklinde gerçekleşmiştir. Gerek program süresinin çok uzun oluşu, gerekse çok geniş bir tarih dilimini işliyor olmamız nedeniyle, bu sayfada programın özetinden ziyade işlenen konu başlıklarını vermeyi uygun gördük.

Siyer bölümünde; Garanik hadisesi, Medine anayasası ve devleti, İslam’a davet mektupları arasındaki farkların nedenleri,
cariyelik müessesi ve günümüzdeki hükmü, recm cezası peygamber devri uygulamaları, muta nikahı, uygulanış nedeni ve günümüzde geçerliliği konuları ile Dört halife dönemi; Hz. Ebubekir’in halife olması esnasındaki cereyan eden olaylar, Hz.Ebubekir’in zekat vermeyenlere karşı tavrı, Hz. Ömer’in katillerinin Hz. Osman tarafından salıverilmesi, Hz.Osman’ın hilafet ve Mervan faktörü, kökleri ta Hz.Osman’ın şehadetine kadar geri giden bir takım fırkaların doğuşu, sebep ve sonuçları, Hz. Osman’ın şehadetinin ardında yatan olaylar, Hz.Ali, Hz.Ayşe gibi sahabelerin tavrı, Hz. Ali’nin hilafeti, Cemel hadisesi, hakem olayı, Hz.Ali’nin şehadeti ve türlü entrikalar sonucu hilafeti alıp saltanatı kuran Muaviye…
,
Program Emevi ve Abbasi dönemi ve olaylarıyla sona erdi.
Önceki Yazı

Mezhepler Tarihi

Sonraki Yazı

Teori ve Pratiğiyle Yahudilik ve Hristiyanlık

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir