Tam Kelimelere Sığınmak

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Necmettin Şahinler

İnsan Yayınları
İrfani bir bakış açısıyla düşünürsek hepimiz Allah’tan gelmiş kelimelerimiz ve bu görünen âlemde anlamamız/varlığımız tükendiğinde tekrar asli kaynağımız olan Allah’a döneceğiz. Bunun bir anlamı da şudur: “Allah bilinmezliğini bizim kelimelerimizle bilinir hale dönüştürüyor.” Bu anlamda her kelime O’nun güzel isimlerine karşılık geliyor ve bizlerde zaten o isimlerin terkibinden oluşmuş varlıklarız. Öyleyse kelimeleri anlamak/okumak bir yerde bu güzel isimlerin sahibini okumak/anlamak/bilmek anlamına geliyor. Bu noktada hepimiz yarım kelimeleriz ve ancak ne zaman aslımızla bütünleşirsek o zaman tam kelimeler haline gelebiliriz. Başka bir deyişle “ben” den “biz” e geçmek, yarım kelimelerden tam kelimelere geçmektir. Tıpkı Enfal/17. ayette anlatıldığı gibi: “Attığın zaman sen atmadın.” ifadesi yarım kelimeler, “onu Biz attık.” ifadesi  ise tam kelimelerdir.
Yarım kelimelerin oluşturduğu alem “Kasret Alemi” yani çokluk alemidir; tam kelimelerin alemi ise “vahdet alemi” dir yani Teklik alemi. Mutlak varlık her an “halk-ı cedid” realitesiyle kendini “Ahadiyetten Vahidiyyet’e”  dönüştürmektedir. Ama gerçekte bütün bu kelimelerin arkasında tek anlam vardır. Bu nedenle “mana hüvallah” denmiştir. Anlaşılıyor ki bütün kelimeler, tek bir mananın farklı açılımları/ anlatımlarıdır. Yarım kelimeler/ Kesret insanı “şirk” e düşürür, tam kelimeler/ Vahdet ise insanı “Tevhid” e götürür. Bu nedenle olacak, Tevhid kelimesinin öncesi “nefiy”, sonrası “ispat”tır. “La süpürgesiyle yollar süpürülmeden “illallah” sarayına girilmez”.
“Tam kelimelere sığınmak” adlı çalışmamız birbirinden bağımsız/farklı; ama aynı hakikate hizmet eden makalelerden oluşuyor. Kur’an merkezli ve irfani yaklaşımlı zevkimiz bu çalışmada da ana eksen olarak kendini gösteriyor. Kur’an’ın anlaşılması noktasında eğer küçük de olsa bir katkımız/vesilemiz olmuşsa bu en büyük mutluluğumuz olacaktır.
Önceki Yazı

Sosyolojinin Teorik Temelleri-2

Sonraki Yazı

Bir Evrensel Projemiz Var Mı?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir