Kadın Buluşmaları Tarihçesi

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

1-Kadın Buluşmaları Ankara

31 Mayıs-2 Haziran 2003 te ev sahipliğini Başken Kadın Platformu, Turkuaz ve İlk-Der’in  yaptığı bu ilk toplantıya 118 kişi bireysel ya da 24 stk yı temsilen katılmışlardı. Toplantı daha çok tanışma, dertleşme, sorunlarımız üzerinde konuşma şeklinde gerçekleşti. Cedaw toplantısının da değerlendirildiği bu buluşmada TC vatandaşları olarak haklarımız ve hukuki olarak maruz kaldığımız ayrımcılığı aşma yolları konuşuldu.
Toplantının sonunda 2. Buluşma’nın yeri Çorum olarak belirlendi. Bu defa ev sahibimiz Çorum Ensar Vakfı olacaktı.

2- Kadın Buluşmaları Çorum

17-19 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirilen Çorum buluşması dostlukların pekiştirildiği ve Kadın Buluşmalarının çerçevesinin daha net çizildiği bir toplantı oldu. Buna göre örgüt şeması esnek bir yapılanma şeklinde düşünülen Kadın Buluşmaları ortak çıkarlar ve sorun alanları için çalışma yapılabilecek bir faaliyet alanı olarak belirlendi.

3- Kadın Buluşmaları Antalya-Aralık 2003

Çorumda alınan karar gereği bir sonraki buluşma Antalya’da Akdeniz Hanımlar Kültür ve yardımlaşma derneğinin ev sahipliğinde Türk Diyanet Vakıf – Sen Kadın Kolları ve Başkent Kadın Platformu’nun yardım ve işbirliği ile yapılacaktı. 
Ana tartışma konusu “Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kadın istihdamı, çalışan kadın görevlilerinin sorunları ve Diyanetin kadına bakış açısı olarak belirlenmişti. 
Toplantıda konuyla ilgili sunumlar yine aynı kurum içinde çalışan diyanet mensubu kadınlar tarafından yapıldı. Diyanetin kadına bakışı kurum içinde çalışan kadınla ilgili muhataplıklarda daha çok ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla arkadaşlarımızın şahitliği konuyla ilgili sorun alanlarını yaşanan örneklikler üzerinden tesbit etmek için önemliydi. Böylece ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerilerimizi  bir rapor haline getirdik. Bu raporu konunun muhatabı olan diyanet işleri başkanımız sayın Ali Bardakoğlu’na bir grup arkadaşımız vasıtasıyla iletmiş olduk.

4- Kadın Buluşmaları İstanbul

Antalya buluşmasında bir sonraki buluşmanın 7-8-9 mayıs 2004 tarihinde Hazar Grubu, Hayat Sağlık Vakfı, Özlen-Der, Hanımlar İlim Ve Kültür Derneği, Ak-Der ve Türk Diyanet Vakıf Sen’in organizasyonu ile İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.
Gittikçe kişi sayısı ve çeşitliliği artan kadın buluşmaları İstanbul’da bireysel ya da 55 stk yı temsilen 250 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Dünya çapında eski gücünü ve işlevini kaybeden aile kurumuna dikkat çekmek ve önemini vurgulamak için 2004 dünya aile yılı ilan edilmişti.  Geleneksel aile modelimizi kaybetmek üzere olan bizler için de aileyi konuşmak önemli görünüyordu. Ve 4. Buluşmanın konusu böylece aile olarak belirlendi.
Toplantıda tarihsel süreç içinde aile kurumunda meydana gelen değişimler dinler ve modernizm ekseninde tartışıldı.
Hızlı kentleşme ve sanayi devrimin dayattığı yeni yaşam biçimlerinin aileyi parçalayıcı işlev gördüğü,
Medyanın aileyi olumsuz etkilediği,
Küresel pazarlama ve reklam endüstrisinin aileyi tüketime teşvik ederek ekonomik açıdan zora soktuğu, dile getirildi.
Ailenin çözülmesiyle birlikte ortada kalan çocukların ve sokak çocukları olgusunun artmasının gelecek için güvensiz ortamlara neden olacağı endişesi paylaşıldı.
 Aile araştırma kurumu başkanı Nesrin Afşar yaşanan bu süreçte toplumun temeli olan ailenin bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması için bir milli politikanın oluşturulması hayati öneme sahip bulunmaktadır diyerek Aile Araştırma Kurumu’nun çalışmalarını anlattı ve bu noktada sivil toplumun önemine dikkat çekti. 
Daha sonra konu atölye çalışmalarında farklı boyutlarıyla tartışıldı.
Çok yoğun geçen İstanbul programının ardından HAZAR derneğinin organize ettiği tekne gezisi ile İstanbul’u boğazdan seyretme imkanı bulmuş olduk.

 

5- Kadın Buluşmaları Batman

İstanbul buluşmasında bir sonraki toplantının 1-2-3 Ekim 2004’de “Uzaklar Yakın Olsun” sloganı ile Batmanda gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı. O dönemler doğulu kadın özellikle de Batmanlı kadın intihar olayları ile gündeme gelmekteydi.
Organizasyonunu Kadın Danışma Merkezi, Başkent Kadın Platformu, Memur-Sen, Mazlum-Der ve Çevre Gönüllüleri Derneği’ nin üstlendiği bu buluşma hem Batman özelinde Güneydoğu kadınını  tanımak, sorunlarını bizzat kendilerinden dinlemek hem de bölgeye yönelik çalışma yapan STK’ların hangi sorunlar üzerinde odaklanarak ne tür çözümler ürettiklerini öğrenmeye yönelik tasarlanmıştı.
Belki de pek çok katılımcı bu bölgeye ilk kez gidiyordu. Bölge malum nedenlerden dolaylı güvenli bulunmuyor buluşmaya katılacak kadınlara yakın çevreleri tarafından itirazlar geliyordu. Bu psikolojik bariyere rağmen cesur ve idealist, yaklaşık 200 kadın bu programa iştirak ettiler.
Gazete marifetiyle öğrendiğimiz bu bölge ve bölge insanına dair bilgilerimizin ne kadar yanlı, Güneydoğulu kadınların ise ne kadar güçlü ve özgüvenli olduğunu bu vesileyle memnuniyetle görmüş olduk. Bölgede yaşayan kadınların salt töre cinayetleri ve intihar haberleriyle birlikte anılmasından duydukları rahatsızlık ve bölge kadınının sorunlarının temelinde yatan nedenin eğitim eksikliği olduğunu söylemeleri onların ne kadar bilinçli olduklarının somut örneğiydi.
Kadının sosyal alanda karşılaştığı engeller, genç kızların eğitiminin önünde önemli bir engel olarak duran başörtüsü yasaklarının kaldırılması, yatılı bölge okullarının şartlarının iyileştirilmesi ve şiddet gibi konuların yanında, üzerinde durulan bir diğer konu ise zorunlu göç olgusuydu. Zorunlu göçün telafisi güç mağduriyetlere sebep olduğu tespitinden hareketle yaraların sarılması için devlet göreve çağrıldı.
Toplantıların ardından artık bir gelenek haline gelen gezi programına geçildi. Bölgenin tarihi dokusunun etkileyici görüntüsü ve sıcak sohbetlerin paylaşıldığı dinlenme anlarının anılarıyla batmandan ayrılmış olduk.

6- Kadın Buluşmaları Afyonkarahisar

6-7 Mayıs 2005 tarihinde, AGÜYAD’ın ev sahipliğinde Hazar Derneği, Başkent Kadın Platformu ve Akder’in desteğiyle Afyonkarahisar’ da 6. Kadın Buluşması gerçekleşti. Buluşmaya 22 ayrı şehirden 57 kuruluşu temsilen, 270 kişi katıldı. O dönemde Türkiye’nin gündemini meşgul eden AB süreci Buluşmanın konusu olarak seçildi.
Programda, “Avrupa Birliği” nin yapısı, tarihçesi, işleyişi, sosyal politikaları, kadın politikaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Leyla Şahin kararı, AB’ de Müslüman kimliği, AB ülkelerinde yaşayan Müslüman kadınların pratik sorunları ve AB sürecinde din olgusu gibi konular ele alındı.
AB’nin yapısı ve tarihsel gelişimi doğru anlaşılmadan, bu oluşumun Türkiye ile ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunmanın eksik ve yanıltıcı olacağı Ve Türkiye için yakın ve uzak vadede zararlı sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle sürece dair uzmanlar tarafından bilgilendirilmiş olduk..

7- Kadın Buluşmaları Bursa- Nisan 2006

Yakın ve uzak çevremizde gördüğümüz dindar ama ahlaki anlamda yozlaşmış insanların varlığı bizleri bir süredir üzerinde düşünmeye yöneltiyordu. Ahlaki değerlerimizdeki yaşanan dejenerasyon ortak bir kararla 7. Buluşmanın konusu oldu.  Buluşma 28-29-30 Nisan  2006 tarihlerinde Bursa Uludağ’da Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliği ve Hazar Derneği’nin desteğiyle 30’a yakın sivil toplum kuruluşundan 300’ü aşkın kişinin katılımla gerçekleştirildi.
Programda; Değerler ve Eğitim ilişkisi, Değer Kaymalarının Doğurduğu Küresel Sonuçlar, Değerlerin kimlik oluşumuna etkileri, Değer aktarımında yaşanan problemler, Sekülerleşmenin Müslüman Kimliğine etkileri, Değerlerdeki aşınmanın pratik hayata yansımaları ve fetva sorularındaki örnekliği konuları merkeze alınmış değerlerimize ne kadar sahip çıktığımız sorgulanmıştır.
Değerlerin dejenerasyonunda medyanın menfi rolü dolayısıyla medya okur yazarlığı konusu gündeme gelmiş ve değerlerimize ters düşen programları RTÜK’e bildirme sorumluluğumuz hatırlatılmıştır.
Akşam etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen ve ruhumuza ve duygularımıza hitap etmesi bakımından son derece başarı olan  selama karışman hanımefendinin kendi şiirlerini okuduğu Şiir dinletisi Bursa programını sonlandırmış olduk.

8- Kadın Buluşmaları İstanbul

19.mayıs 2007 tarihinde İstanbul’da  Hazar Derneği, Hayat Vakfı, Asitane  ve Ak-der’in organizasyonunda  hazırlanan 8. Buluşma Irak işgalinin en yıkıcı dönemine denk gelmişti.  “O ana kadar Buluşmaların konusunu daha çok kendi problemlerimiz oluştururken, yakın coğrafyamızda yaşanan ve bizleri derinden etkileyen olaylar sonucu bu buluşmada bölgesel bir konuyu ele almak, bizim açımızdan zaruret haline geldi”. Bizlerde konuyu “Küresel Tehdide Karşı Bölgesel Kadın Dayanışması” olarak belirledik. Açılış konuşmasını Kadından sorumlu Devlet Bakanımız Sn. Nimet Çubukçu’nun yaptığı programa Mısır, Ürdün, İran, Irak ve Filistin’den temsilciler davet edilmişti.
Toplantıya, Büyük Ortadoğu Projesi adı altında ideolojik söylemini “Ortadoğu’nun demokratikleştirilmesi”, “statükocu düzenlerin yıkılması” ve “özgürlük” gibi temalarla oluşturan emperyalist güçlerin asıl niyetlerinin, Ortadoğu’yu kendi çıkarları çerçevesinde yeniden yapılandırmak olduğu tesbitiyle başlandı. 
 “Küresel Politikaların Ortadoğu’daki Etkileri” başlığı altında konuşan tüm konuşmacılar batının bölgeye emperyalist amaçlarla yaklaştığı noktasında birleşerek şunları söylediler:
Ortadoğu’da ki Kadın problemleri abartılarak ezilmiş Müslüman kadın imajı çiziliyor sonra da bu sözde ezilen kadını kurtarmayı kendi politikalarını meşrulaştırmak için kullanıyorlar. Dolayısıyla bu topraklarda uygulanan kuşatma, sadece silahlı saldırıyla değil aynı zamanda kadına ilişkin kavramlar üzerinden yapılıyor.  Bölgede savaş fiziki ve psikolojik açıdan en çok kadın ve çocukları etkiliyor. Yine de kadınlar bu zor şartlara direnerek her alanda başarılı örnekler veriyor.
Programda, Küresel Tehdit Güçlerinin, Meşrulaştırma Stratejileri Açısından Medya ve Sivil Toplum Kuruluşlarının kullanıldığına dikkat çekildi.
Batının emperyalist yayılmacılığını hala tam anlamıyla başaramamış olmasının nedeni olarak da, her şeye rağmen dinin belirleyici bir unsur olarak sosyal davranışlara etki ediyor olması gösterildi. Ayrıca Ortadoğulu entelektüellerin artık olaylara daha sorgulayıcı yaklaşmalarını da ümit verici bir gelişme olarak kaydettiler.
Program Küresel tehdide karşı direnme stratejileri konuşularak sonlandırıldı.
Akşam etkinliğinde Asitane derneğinin organize ettiği muhteşem bir Tasavvuf Musikisi dinleyerek günün zihinsel yorgunluğunu üzerimizden atmış olduk.

8- Kadın Buluşmaları Konya

Mayıs 2008 de Şefkat-Der’in ev sahipliği ve Başkent Kadın Platformu’nun desteğiyle organizasyonu yapılan Konya Kadın Buluşmasının konusu ŞİDDET olarak belirlenmişti.
programda Türk modernleşmesi ve kadın politikaları, Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla nasıl mücadele edilebileceği, bu konuda CEDAW ‘dan nasıl faydalana bilineceği ve bir psikolojik şiddet olan başörtüsü yasakları ile mücadele etme yöntemi ve CEDAW’a gölge rapor hazırlama çalışmaları gibi başlıklar altında konu irdelendi.
Buluşmada derneklerin tanıtılması amacıyla stantlar kuruldu. Böylece dernekler görsel materyallerini sergileme olanağı bulmuş oldular.
Konya belediyesi tarafından düzenlenen sema gösterisiyle program sonlandırıldı.
Bu gün kadın buluşmalarının 10. sunu gerçekleştirmek için buradayız. Öncelikle bu buluşmayı destekleyerek bizlere güç katan Gaziantep büyük şehir belediye başkanı sayın Asım Güzel Bey’e ,

kısa bir sürede büyük bir özveri ve dikkatle bizleri ağırlamak için gayret sarfeden Gaziantep organizasyon ekibine,
programa konuşmacı olarak davet ettiğimiz her biri birbirinden değerli konuşmacı arkadaşlarımıza ve
Buluşmalara katılarak bu organizasyona hayat veren siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum.

Not: Bu metin 10. Kadın Buluşması Gaziantep’te Ayla Kerimoğlunun yaptığı açılış konuşmasıdır.

Önceki Yazı

900 Katlı İnsan

Sonraki Yazı

Mesnevi’de Ölüm, Cennet ve Cehennem

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir