Kalkınmada Kadınların Rolü

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

“İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Bakanlar Toplantısı” İstanbul’da gerçekleşti. 

1-3 Kasım 2016
Ev sahipliğini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının üstlendiği toplantıya, İİT üyesi ülkelerin kadından sorumlu 56 Bakanı ve İİT’ye bağlı kuruluşlar ile uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.
 Derneğimiz adına Ayla Kerimoğlu’nun katıldığı toplantının ana teması “Güncel Tecrübeler Işığında Üye Ülkelerde Kadınların Durumu” idi. Konferansta Müslüman kadınların güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Kadın Meselesi Erkek Meselesidir
Toplantı kapsamında “İİT Üyesi Ülkelerde Kadınların Güçlendirilmesi için Müslüman Kadınlar Arasında Savunuculuk ve Dayanışma” başlıklı bir panel de gerçekleştirildi.
Panelin moderatörlüğünü yapan Dr. Esra Albayrak konuşmasında; “dünya nüfusunun yüzde 50’sini teşkil eden kadınların bir çoğu geleneksel uygulamalar ve kültürel alışkanlıklar nedeniyle dışlanıyor ve adil temsile ulaşamıyor”, dedi.
Kadın meselesinin aynı zamanda bir erkek meselesi olduğunun altını çizen Albayrak, İslam tarihinden Hz. Aişe örneğini vererek bugün kadınlarımızın ondan çok daha geri olduğuna dikkatleri çekti. Konuşmasının devamında, “sömürgecilik tarihi, savaş ve işgal çabaları, İslam toplumunun neden geri kaldığını açıklayan sebeplerden bir kaçıdır. Bu sebepler aynı zamanda kadın hakları konusunda neden geri kalındığını da açıklayan sebeplerdir. Siyasi çatışmalar, yoksulluk ve güç ortamı içerisinde var olmaya çalışmak, kadınları haklarına başvurmaktan alıkoyuyor” diye konuştu.
Panele Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Karman, İİT Kültür, Sosyal ve Aile İşleri Departmanı Genel Müdürü Mehla Ahmed Talebna,  Pekin Minzu Üniversitesinden Dr. Yang Guiping, İslam Kalkınma Bankası Kadın Danışma Kurulu Üyesi Abda Yahia El-Mahdi ve Malezya İslam Üniversitesi rektörü Dr. Zaleha Kamarudin konuşmacı olarak katıldı. Panelistler kadın eğitimi, istihdam, kadına yönelik ayrımcılık, şiddet, fırsat eşitliği, finansal kaynaklara erişim, kadın güvenliği ve karar alma mekanizmalarında kadınların daha çok yeralması vb. konular üzerinde durdu. Kadın ve erkeğin bir kuşun kanatları gibi olduğu kanadı eksik olan kuşun uçamayacağı anaforu üzerinden kadın-erkek eşitliğinin anlatılması en ilgi çeken anlatım oldu.  İİT bünyesinde oluşturulan Kadın Konseyinin kuruluşundan daha önemli olanın konseyin çalışmalarının nasıl uygulanacağı olduğuna dikkat çekildi.

Konsey Müslüman Kadını Tüm Dünyaya Tanıtacak
Panelin ardından açılış oturumuna geçildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, açılış konuşmasında; “Benzer olmakla birlikte her bölgenin, her kültürün kendine has ayrı sorunları da var ama bütün ülkelerde amacımız ortak; kadınların daha da güçlendirilmesi, hak ve fırsatlardan erkeklerle eşit ve adil bir şekilde faydalanmasını sağlamak” dedi ve konuşmasına şöyle devam etti; “Umuyorum ki bugün ve yarın yapılacak toplantılar sonucunda da Cumhurbaşkanımızın önerisi üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Konseyinin kurulmasını sağlayacağız. İİT’nin bölgeleri olan Asya, Afrika ve Arap bölgelerinden seçilecek üçer tane üye ile konsey çalışmalarını yürütecek. Türkiye’nin dönem başkanlığında konseyin merkezi de İstanbul’da olacak ve  yılda 2 kez düzenli yapılacak toplantılarla aktif bir şekilde Müslüman kadınların sorunlarına çözüm önerileri geliştirecek.

Kadınların İstihdam ve Karar Alma Mekanizmalarına Tam Katılımları Sağlanmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ise; “Müslüman kadınlar arasındaki dayanışma ve işbirliği İslam dayanışmasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır,” dedi ve şöyle devam etti; “İslam ülkeleri olarak nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların, sorunlarımızın çözümündeki rollerini mutlaka gözden geçirmeli ve güçlendirmeliyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde bu konuda son yıllarda atılan adımlar önemlidir. Ancak bu adımların somut kararlara ve uygulamalara dönüştürülmesine ihtiyaç vardır. Kadınların ülkelerimizin kalkınma hedeflerine katkı vermelerini istiyorsak, önce onların haklardan ve fırsatlardan etkin biçimde faydalanmalarını temin etmeliyiz. Kadınların istihdam ve karar alma mekanizmalarına tam katılımları sağlanmadan, ülkelerine kendilerinden umulan katkıyı vermelerini beklemek gerçekçi değildir.
Anne ve çocuk sağlığı, kızların eğitim-öğretimi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konularının şahsım, eşim ve ülkem için özel öneme sahip meseleler olduğunu bilmenizi istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Kadın Konferansı dönem başkanlıkları sıfatlarımız çerçevesinde tüm ülkelerdeki bu yönde atılacak adımlara her türlü desteği veriyoruz, vermeyi de sürdüreceğiz.”

Hazırlayan: Ayla Kerimoğlu

Önceki Yazı

ŞÖNİM Ziyareti

Sonraki Yazı

Halep’te İnsanlık Ölüyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir