MKZ Organizasyon Komitesi Toplantısı

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi Organizasyon Komitesi Toplantısını Gerçekleştirdik.

3 Mart 2016

23-25 Eylül tarihleri arasında Malezya’da yapılacak olan Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi’nin organizasyon komitesinde bulunan derneklerin temsilcileriyle Allı Turna Kadın Derneği ev sahipliğinde Süleymaniye’de bir toplantı gerçekleştirildi. Uluslararası Müslüman Kadınlar Zirvesi ile ilgili hazırlıkların konuşulması amacıyla bir araya gelinen toplantıda Tasam’ın belirlediği başlıklar sırasıyla tartışılarak, bu konularla ilgili ne tür aksiyomlar alınabilir sorusuna cevaplar arandı.

Toplantıya başlamadan önce önceki toplantıların gündemlerine dair Tasam Başkanı Süleyman Şensoy kısa bir hatırlatma yaptı. Malezya tarafının talebiyle Zirve’nin tarihinde bir erteleme olduğu ve tarihin 23-25 Eylül şeklinde belirlendiği ifade edildi. Kuşadası Belediyesi’nin inanç merkezi olmak gibi bir misyon edinmesiyle, Türkiye’de yapılacak 2. toplantıya ev sahipliği yapmak için bir talepte bulunduğu ifade edildi. Malezya tarafının hazırlık aşamasının iyi bir takibinin Türkiye’de yapılacak zirveye hazırlık aşamasında iyi bir gözlem süreci olacağı ifade edildi. Türkiye’de yapılacak zirve için daha geniş bir temsilin mümkün olabileceği ifade edildi.
Tartışılan ilk madde olan “kurumsal ve bireysel olarak genel envanterin güncellenmesi” meselesinde; 8 kişilik organizasyon komisyonun sınırlı bir katılımla genişletilmesi kararı alındı. Kurumsal temsilin tek elden yapılması konuşuldu. Organizasyon ekibinin sayısının sınırlı tutulmasının sürecin işlerliği açısından daha faydalı olacağı, ancak genel kurul şeklinde daha geniş katılımlı bir grup oluşturulabileceği ifade edildi. Geniş katılımı sağlayabilmek adına iletişim listesinin güncellenmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı. Anadolu’daki etkin kadın derneklerine ulaşılması ve onların da davet edilmesi, sürece katılımlarının faydalı olacağı noktasında ortak bir karar alındı.
Tartışılan ikinci madde; “Ulusal Kurulun gözden geçirilmesi ve toplantı periyodu” bir önceki maddenin tartışılan konularıyla ilişkiliydi. Bir nevi temsil hüviyetinde olan Organizasyon Komitesi’nin işlerlik açısından sınırlı sayıda tutulması ancak üye listesinin revize edilmesi söz konusu oldu. Organizasyon Komitesi’nin son hâli şu şekilde revize edilmiştir: Üyeler; Halide İncekara, Habibe Öcal, Sevgi Yücel, Semra Aydın Avşar, Hidayet Tuksal, Göknur Akçadağ, Ayla Kerimoğlu, Figen Şaştım, Sunay Karamık ve Sonay Tahmaz ve Şeyma Döğücü’dür. Bütün çalışmalara katılan genel listenin genişletilebileceği ve Anadolu’dan birkaç kadın derneğinin de listeye eklenebileceği ifade edildi. Periyodik olarak nasıl toplanılacağı sorusu oy birliği ile her ayın ilk cumartesi günü olarak belirlendi.
Tartışılan üçüncü madde “İçerik  ile ilgili planlamalar”; bu madde Eylül’de yapılacak toplantının muhtevasının nasıl olacağı sorusu ile ilgili idi. Organizasyonun STK’lar olarak mı yoksa akademik olarak mı yürütüleceği ya da her ikisinin birden mi olması gerektiği sorusuna cevap arandı. Kamudan maddi anlamda destek alınsa bile, organizasyonun sivil tarafının güçlü tutulması yönünde görüşler belirtildi. Rol model kişilerin davet edilebileceği, ancak bir yandan da mevcut konseptin korunmasının önemi ifade edildi. 10 konu başlığı, 10 sunum şeklinde 20 konuşmacıyla yapılacak tebliğlerin temaları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
Ana Tema
Müslüman Kadın: Pamuk gibi Yumuşak, Demir gibi GüçlüAlt Temalar
Kadın ve Girişimcilik
Kadın ve Barış İnşası
Genç Müslüman Kadınlar; Geleceği Şekillendiren Güç
Genç Kadın Liderler
Kadınların Eğitimle Güçlendirilmesi
Barış Tesisinde Kadının Rolü, İnsanlığa Biçim Vermek
Kadın ve Cami Yönetimi: Problem ve Çözümler
Modern Müslüman Kadın: Ayşe ve KülkedisiZirvede Türkiye’yi temsilen Müslüman dünyayı ilgilendiren bir konuya dair ortak bir basın açıklaması da yapılmasının faydalı olacağı ifade edildi. Önerilen konular olarak; Müslüman kadın ve mülteci olmak, savaş ve çatışma mağduru kadın, savaşlarda kadına yönelik cinsel şiddet gibi başlıklar öne çıktı. Konuyu belirlemede kriterin Türkiye’yi temsil etmesi açısından ortak bir değerde buluşabilmek olduğunun altı çizildi.
Tebliğlerin nasıl belirleneceği noktasında, 2 akademisyen ve 2 sivil toplum temsilcisinden oluşan akademik bir danışma kurulunun oluşturulması teklifi getirildi. Tebliğleri belirlemede zirvenin başlığına uygun bir kriter seçilebileceği, çeşitliliğin de önemli bir unsur olduğu ifade edildi. Türkiye’nin imajı açısından kadına yönelik olumsuz durumların ne ölçüde ele alınacağı tartışılan önemli maddelerden bir tanesiydi. Olumsuzlukları ifade edebilmenin aslında gücün bir göstergesi olduğu ilgi çekici bir temellendirme olarak öne çıktı. Sorunları ortaya koyarken, güçlü yanlarımızı da vurgulayabileceğimiz ifade edildi, imaj uğruna sorunların üstünün kapatılmamasının gerekliliğinin altı çizildi.
Tartışılan dördüncü ve beşinci madde kamu ve sivil toplum destekleri ile özel sektör sponsorlukları meselesi idi. Kamu desteğine başvurulabileceği, üniversitelerden destek alınabileceği ifade edildi. İyi bir katılım sağlanabilmesi açısından ihtiyaç halinde derneklere malî destek sağlayabilecek kurumlarla görüşülmesine karar verildi. Bu noktada özel sektörden de sponsorluk alınabileceği, ancak sponsorluk neler içeriyor dosyasının güncellenmesinin gerekliliği ifade edildi.
Tartışılan altıncı madde olarak; özellikle Malezya’ya hazırlık sürecinin yerinde gözlemlenmesi açısından bir seyahat gerçekleştirilebileceği ve sürecin yönetimi açısından faydalı olabileceği ifade edildi.
Son madde “Küresel envanterin derinleştirilmesi ve sürecin yönetimi”nde ulusal envanterin genişletilmesine ve Malezya’nın sahip olduğu envanterin istenmesine karar verildi.
Bir sonraki toplantının 2 Nisan 2016’da Hazar Derneği’nde yapılması kararlaştırıldı.
Hazırlayan: Havvanur Tekin
Önceki Yazı

Kadın ve Yoksulluk

Sonraki Yazı

Göç Hikayeleri; Özbekler

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir