Hakkımızda

Başlangıç Hikayemiz

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği  Kasım 1993 tarihinde  başta Ayla Kerimoğlu olmak üzere,  sorumlu insan olmanın,  toplumsal faydanın, hayata anlam katmanın ve hayattan anlam almanın ancak sevgi ve bilgiyle harmanlanmış, ümitle devşirilmiş bir eğitimden ve sosyal hayattan geçtiğine inanan bir grup kadın tarafından kuruldu.

3 Ocak 2006’ya kadar Hazar Grubu olarak faaliyet gösteren Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği,   meselesi kendine ve topluma katkı sunmak olan kadınlara eğitim sunmayı misyon edindi, bu amaçla geleneğin ihyası ile geleceğin inşasını buluşturan dinamik bir yapıyı,  toplumsal hayatın içindeki eylemliliği,  kolektif emeği ve varlığı anlamlı kılacak bilgiyi öğrenmeyi hedefledi.

Biz bir avuç barış elçisi,
Belki bir gün filizlenir diye
Bir avuç umut ektik toprağa.
Kucak açtık dünyalar kadar
Birliğe, insanlığa…

Varoluş Nedenimiz:

Uluslararası , yerel  ve özel alanlarda hakkaniyet ve adaletin hüküm sürdüğü  dengeli bir sosyal yapının kurulması  adına kadınların eğitimine  ve toplumsal hayatta aktif  rol almalarına katkı sunmaktır.

“Allah kendi özlerinde olanı değiştirmeden bir topluluğun durumunu değiştirmez.” (13 Rad-11)
Ayet-i Kerimesine binaen, sivil inisiyatif almayı yani; insana yapılan yatırımı, eğitime verilen desteği, sosyal ahlakın oluşması yolunda alınan sorumlulukları Müslümanlık bilincinin bir parçası olarak kabul ediyor ve destekliyoruz.

 

Amacımız/ Değerlerimiz;

Sürekli olarak değişen bir dünyada ;
Evrensel ve yerel olanı tutarlı ilkeler ve değerler bütününde anlamlandırmayı bilmek,
Özverili, değergam, sağduyulu, saygılı, sorgulayan, düşünen, öğrenen, hikmet ve hakikatin hadimi   insan olmak,
İnsan haklarına saygıyı hukuki  ve siyasi bir mesele olmaktan öte dini ve ahlaki önceliği ile tanımak,
Dayanışma, saygı ve  dostluğu  farklı kültür, fikir ve inançlarla bir arada yaşamanın ve bu  farklılıklardan bir bütün oluşturmanın harcı olarak kabul etmek,
Siyasi iktidar olarak değil, toplumsal fayda ve dönüşüm olarak politikanın nihai ve gerçek  amacına hizmet etmek,
Sivil toplum alanında var olarak, dar anlamıyla aktif ve sorumlu vatandaş olmak, geniş çerçevede ise   “emaneti yüklenmenin” farkında olmak.
Modern paradigmanın insanı kendine yabancılaştıran “bireyselleşme”lerini  değil,  insanı çoğaltan  ben’liğin inşasını temin  etmek.
Varlığımız ve eylemimizle kurabileceğimiz en geniş anlam çerçevesinin ancak kişisel yolculuğumuz  ve eylemlerimizden neşet edeceğini bilmek.

 

Faaliyetlerimiz

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, çeşitli eğitim ve okuma programları hazırlıyor, sosyal sorumluluk projeleri üretiyor, diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetlerde bir araya geliyoruz.

Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası toplantılara katılıyor, farklı düşünce platformlarında ayrımcılığa karşı durarak farklılıklar ve ortaklılarımızla birlikte  yeni iletişim ve  dayanışma imkanlarını araştırıyoruz.

HAZAR 2019 YILINDA ECOSOC ÜYESİ OLMUŞTUR.

HAZAR DERNEĞİ KURUCU ÜYELERİ

Ayla KERİMOĞLU- Kurucu Başkan

Güler ÖRENGÜL

Hayriye Dilek KARATAŞ

Habibe KELEŞ

Nesrin EREK

Özer ÇELEBİ

Şahaser BOSTAN

Ziynet KIR

Zeynep USLU

Zeynep YÖRÜK

 

MAYIS 2023 – MAYIS 2025  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ayla KERİMOĞLU- Yönetim Kurulu Başkanı

Songül ERTEM – Başkan Yardımcısı – Sayman Üye

Esra KORKMAZ – Genel Sekreter

Emir Sultan BARYAMAN

Şaheser BOSTAN

Sema SEZER

Ayşenur AYDIN