İletişimde Başarı İçin Söz ve Ses Eğitimi

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

 

Suna Okur

1-10 Mayıs 2012

“İletişimde Başarı İçin Söz ve Ses Eğitimi” üzerine düzenlediğimiz beş haftalık seminerimizi, güzel konuşma ve hitabet sanatındaki başarısını Türkoloji üzerine aldığı eğitimle birleştiren, diksiyon ve ileri sunum teknikleri eğitimleri vermekte olan Suna Okur ile gerçekleştirdik.

Seminerde Suna Hoca,
Söz ustası olmak ve sese hâkimiyet eğitimi gibi iki ana konu üzerinde durmuş;

“Söz ola kese savaşi,
Söz ola kestire başi,
Söz ola ağulu aşi
Bal ile yağ ede bir söz”

Yunus Emre’nin bu dizesiyle başladığı dersinde: savaşi kesecek, anlaşmazlıklara son verecek güçte söz söylemeyi biliyor muyuz? Yoksa gün içinde mecazen baş kestiren, ilişkileri zedeleyen söz balyozlarıyla mı konuşuyoruz? Cümle kurarken, kelimeleri kullanırken dilin psikolojik boyutunu hesaba katıyor muyuz? Konuşma tarzımızın saygınlığımızı etkilediğini biliyor muyuz? gibi soruların cevaplarını vermiştir.

Etkilerim de tepkilerim de Türkçe!

Suna Okur Söz Ustası Olmak Eğitiminde öncelikle beynimizin program dili olan anadilin önemini Witgenstein’ın sözüyle hatırlattı; “Bana dünyamın sınırlarını anadilim çizer.” Bir imparatorluk dili olarak Türkçe’nin bugün yeryüzünde en çok konuşulan beşinci dil olduğunu ifade eden Hocamız, Türkçe’nin algımızı, anlayışımızı ve anlatışımızı nasıl etkilediğinden yola çikarak dilin psikolojik boyutuna dikkat çekti.

SÖZ USTASI OLMAK EĞİTİMİNİN AMACI

•    Katılımcıların, dille düşünme ve harekete geçme arasındaki o muazzam dengeyi algılamalarını sağlayarak beynimizin program dili Türkçenin algımızı nasıl etkilediğine dikkatlerini çekmek,
•    Dilin psikolojik boyutunu anlatarak kelimelere nasıl şartlı refleks gösterdiğimizin anlaşilmasını sağlamak,
•     Shakespeare: “Konuşma tarzınızı düzeltmezseniz talihinizi zedelersiniz.” diyor. Bu sözden yola çikarak konuşma tarzının, üslup özelliklerinin, konuşma alışkanlıklarının gözden geçirilmesini sağlamak,
•    “Dile hâkim olanın insanlara hâkim olur.” sözünden hareketle, üslup geliştirmenin önemine dikkat çekmek,
•    Türkçenin anlam ve anlatım inceliklerine dikkat çekmektir.

Sese Hâkimiyet Eğitimiyle, dinleyiciyi etkileyen güzel bir sesin; işitilebilir, akıcı, hoşa gider ve anlamlı olmasını vurgulayan Suna Okur, sesin güçlü olmasının özgüven ifadesi olduğunu, güçlü, etkileyici bir sese sahip olmanın ve sesin; etkiyi artırmak üzere bilinçli kullanılması gerektiğinin ancak eğitimle mümkün olduğunu söylemiştir. Ses ve konuşma uzmanlarının, sesin ve konuşmanın, taklit yoluyla edinildiği konusunda hemfikir olduklarına değinen hocamız, önce anne ve babamızdan sonra yakın çevremizden ögrendigimiz konuşma ve sesi kullanma biçimine mahkûm olmadığımızı belirtmiştir.
Sesin, seminerimiz boyunca değinilen bir diğer yönü ise: sesimizin, kişilik özelliklerimizi, kendimizi algılama biçimimizi ve o anki ruh halimizi muhatabımıza söylediğidir. Sokrates, “Konuş ki seni görebileyim.” demiştir. Sesimiz, biz fark etmeden bizi ele veriyorsa ruh halimizi muhatabımıza söylüyorsa, bu eğitimle, sesi bilinçli ve kelimelerimizi etkili kullanmak, sesimizi gerektiği zaman maskelemek amaçlanmıştır.

 

SES EĞİTİMİNİN AMACI

•    Katılımcılara- duygu, düşünce ve isteklerini daha doğru ve etkileyici bir şekilde ifade edebilmeleri için- sesin niteliklerini kavratmak. Bu sayede konuşmaya etkileyicilik ve ahenk kazandırmak,
•    Doğru solumanın konuşmaya olumlu etkisini anlatarak solunum mekanizmasının doğru ve etkili kullanılmasını sağlamak,
•    Türkçe’nin fonetik yapısını anlatarak katılımcıların muhtemel boğumlama kusurlarını gidermek,
•    Güzel ve etkileyici konuşabilmek için tonlamanın, vurgunun, ulamanın ve söz duraklarının etkisini katılımcıların kavramasını sağlamak,
•    Yaygın telaffuz kusurlarına dikkat çekerek dilimizin daha doğru kullanılmasını sağlamak,
•    Eğitimli bir sesle, bilinçli yapılan jest ve mimiklerle topluluk karşisında daha rahat konuşma alışkanlığı kazandırmaktır.
Hocamız, “Sese Hâkimiyet Eğitiminde” önce sesi ve konuşmayı güzelleştirecek unsurlar hakkında teorik bilgi vermiş, daha sonra uygulama ve alıştırmalarla bilginin pekişmesini sağlamıştır. Bu amaçla:
•    Ses-nefes ilişkisi
•    Etkileyici bir ses için doğru nefes teknikleri
•    Diyafram solunumu
•    Fonetik
•    Boğumlama
•    Boğumlanma kusurları
•    Doğru boğumlandırmanın konuşmaya etkisi
•    Boğumlanma alıştırmaları
•    Vurgu, tonlama, ulama alıştırmaları
•    Sesi etkili kullanma yöntemleri (sesin uygun ton ve perdede kullanılması)
•    Sesi yormadan kullanabilme teknikleri
•    Üslup zenginliği ve üslup geliştirme yöntemleri
•    Doğru telaffuz çalismalari
•    Türkçenin ses özellikleri
•    Topluluk karşisında konuşma becerisini geliştirme hakkında bilgiler verilmiştir.
    Etkileyici ses çalismalari
    Diyafram nefesi çalismasi
    Etkili nefes çalismalari
    Boğumlanma için yüz(dudak, çene, dil) kaslarıyla ilgili uygulamalar
    Temrinlerle artikülasyon alıştırmaları yapılmıştır.
Katılımcılar seminer sonunda ses eğitimi ve söz ustası olmak üzerine aldıkları eğitimle, sesi bilinçli kullanarak eğitimli bir sesin sosyal ilişkilerimizde farkındalığı arttırmada önemli bir özellik olduğunda hemfikirlerdir. Bu sebeple seminerimiz boyunca memnuniyetlerini sık sık dile getirmişlerdir.
Seminer boyunca katılımcılarla birlikte hocamızın “Güzel ve Etkili Konuşma-Diksiyon” kitabını takip edilmiştir. {jcomments on}

Önceki Yazı

Batı’da “Kadın” Meselesi

Sonraki Yazı

Osmanlı’da Kadın

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir