Hazar’da “HAYATA DOKUN” YAZ-ÇEK-YÖNET! Projesi

Hazırlayan: 1 Yorum Paylaş:
13. yüzyıl düşünürü İbni Haldun’un “toplum insanın ikinci ana rahmidir” vecizesiyle özetlediği, insanların doğduğu toplum tarafından şekillendiği tezinin kuşaklar arası farklılaşmaya da işaret ettiğini söyleyebiliriz.Şimdilerde sosyal bilimciler, farklı zaman dilimlerinde ve farklı toplumsal gerçekliğin içinde doğan sekiz farklı kuşaktan söz etmektedir; gerçeklik algıları, hayatla baş etme yolları ve yaşama tarzlarıyla içinde doğduğu toplumun özelliklerine göre şekillenmiş farklı kuşaklar bunlar. Kuşaklar arası farklılaşma tarih boyunca var olan bir olgu olmasına rağmen, 20. Yy’de yaşanan hızlı toplumsal değişimler kuşaklar arası farklılaşmayı daha da kesif hale getirmiş, kuşaklar arası ayrışma yeni bir boyut kazanmıştır.

Gelişen teknolojilerle insan ömrünün uzaması farklı kuşakları daha fazla bir arada yaşamaya tabi tutmuş, bu da kuşak çatışmasını kaçınılmaz kılmıştır. Kuşak çatışmasında farklılıklarımızdan kaynaklanan iletişim kazaları kadar moral ve ahlaki değerlerimizde yaşanan değişimler de etkili olmaktadır. 1965-1977 arasında doğanların oluşturduğu belirtilen X Kuşağı genelde toplumsal sorumluluk duygusu yüksek idealist kimselerden oluşmaktaydı. 1977-1999 arasında doğan Y Kuşağı mensupları ise pek çok olumlu özellikleri olmasına rağmen, daha “faydacı” bir anlayışa sahipler. Bu kuşağın mensuplarını “hemen şimdi” yaklaşımıyla hareket eden, toplumsal ideallerden çok bireysel kazanımları hedefleyen, kendi gerçekliğini sanal dünyada arayan gençler oluşturmaktadır.

Hayata Dokun; Yaz, Çek, Yönet Projemizin hedef kitlesini oluşturan, işte bu “Y Kuşağı’dır. Yaşanan hızlı toplumsal değişimlerin, gençlerimize kültürel aktarımı zorlaştırdığı ebeveyn -çocuk arasındaki değer farklılaşmasının iletişim zorluklarına neden olduğu, sosyal medya vasıtasıyla girilen sanal ortamların gençlerimizi hayatın gerçeklerinden uzaklaştırdığını düşünmekteyiz. Modern dünyanın bireyci anlayışıyla birlikte gençlerimizin başkalarının sorunlarına duyarsızlaşma ve empati yeteneğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, toplumsal duyarlılıklarını kaybeden gençlerin de daha kolay zararlı alışkanlıklar edinebildiğini değerlendirmekteyiz.

Bu sebeplerle gençlerimizi toplumsal olaylara duyarlı, sorumluluk sahibi kılacak sahici ilgilere yönlendirmenin önemine inanıyoruz. Ayrıca, gençlerimizin yeteneklerini geliştirecek imkânları oluşturarak, kendi ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarına zemin hazırlamaya katkı sunma arzusundayız. Bu amaçlarla hazırladığımız “Hayata Dokun”; Yaz- Çek- Yönet! Projesinin uygulama alanlarını Derneğimizin faaliyet gösterdiği Üsküdar ilçesinde bulunan liseler olarak belirledik. Projenin ilk çalışmasının hedef kitlesini ise Üsküdar’daki İmam Hatip Liseleri oluşturacak.

Projemiz, yaşlılık ve huzurevi konulu röportaj yarışması; engelli insanların günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları konu alan kısa film yarışması ve Üsküdar’da ki tarihi yapıların konu edildiği fotoğraf yarışmalarından oluşmaktadır.

Projemizin birinci amacı, öğrencilerin proje kapsamında belirlenen kişisel yeteneklerini (yazı, fotoğraf, kısa film) geliştirebilmelerine imkân sağlamaktır. İkinci amacı, sosyal duyarlılıklarını geliştirmek adına, gençlerimizi sosyal sorumluluk alanlarına yönlendirip sivil toplum kuruluşları ile tanışmalarını temin etmektir. Projemizin bu faaliyeti çerçevesinde amaçlanan; yaşlılık–huzurevleri ve engellilik üzerinde düşünmelerini teşvik etmek, yaşadığımız toplumdaki bu sorunların farkına varmalarını sağlamak, kişisel duruşlarının ve yaklaşımlarının burada edindikleri bilgilerle şekillenmesine imkân sağlamaktır.

Bir tarihi ilçe olarak Üsküdar, tarihten bize ulaşan bir mektup gibi dinleyene, görene, fark edene epey “sessiz mesaj” iletmektedir. “Yeryüzünde gezip bir bakın, geçmiş nesillere neler oldu” mealinde ayetin sürekli tecelli ettiği tarihi yapılarımız aynı zamanda kendi geçmişimize, kültürümüze dair bilincimizi canlı tutmanın araçlarıdır. Her gün önlerinden geçtiğimiz bu tarihi mesaj içeren yapılarla gençleri buluşturmak ve böylece bir tarih bilinci kazandırmak arzusundayız.

Projemizin üçüncü amacı ise boş zamanlarını geçirecekleri sahici ilgilere yönlendirerek, öğrencilerin zararlı alışkanlıklar edinmelerine engel olmaktır.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize toplumsal sorumluluk ruhu aşılamak, yardımseverliğin hazzını yaşatmak, empati duygularını geliştirmek, hayatına anlam katacak manevi ve moral değerlerin farkına vardırmak, mutluluk-para denklemini eleştiriye tabi tutmak projemizin en temel amacını oluşturmaktadır.

Yarışmanın Ödülleri: Her alanda 1. 2. ve 3. Seçilecektir. Kazanan öğrencilere basın ve kamuoyu önünde ödülleri takdim edilecektir.

Birincilik Ödülü:     1.500 TL hediye çeki
İkincilik Ödülü:       1.250 TL hediye çeki
Üçüncülük Ödülü:   1.000 TL hediye çeki

1.Röportaj Yarışması

Konu: Yaşlılık ve Huzurevi
Amaç: Gençleri yaşlılarla buluşturarak onları yaşlıların tecrübelerini dinlemeye, yaşlılık ve huzurevleri üzerinde düşünmeye sevk etmek, ayrıca gençlerin yazma yeteneklerini geliştirmek.
Yöntem: Yaşlılık, huzurevleri, yalnızlık, sevgi, merhamet ve aile gibi kelimeleri içerecek olan röportaj bir huzurevinde gerçekleşmeli ve uzunluğu en az 3, en çok 4 sayfa olmalıdır.
Bu alanda yarışmak isteyen öğrencilere uygulamalı eğitimle röportaj yapmanın püf noktaları anlatılacaktır. Eğitim Dernek Merkezinde gerçekleşecektir.

Değerlendirme Kurulu:
Emeti Saruhan; Yeni Şafak Gazetesi
Cihan Aktaş; Araştırmacı- Yazar
Meryem İlayda Atlas; Lacivert Dergisi Editörü
Yıldız Ramazanoğlu; Araştırmacı- Yazar


2.Kısa Film Yarışması

Konu: Engelli İnsanların Günlük Yaşamda Karşılaştıkları Zorluklar

Amaç: Gençleri engellilik üzerinde düşünmeye yöneltmek, engellilerle empati kurmaya, farkındalık oluşturmaya zemin hazırlamak, ayrıca gençlerin senaryo yazma, film kurgulama ve kısa film çekme becerilerini geliştirmektir.
Çekilecek kısa film, bir engellinin toplumsal yaşamda karşılaştığı en az bir zorluğa dikkat çekmelidir. Süre: 3 ila 5 dakika

Not: Bu alanda yarışmak isteyen öğrencilere örnek kısa film gösterimi yapılacak ve kısa film çekim tekniği hakkında bilgi verilecektir. Eğitim Dernek Merkezinde gerçekleşecektir.

Değerlendirme Kurulu:
Ayşe Böhürler; Yapımcı, Belgesel Yönetmeni
Sevda Noyan; Yapımcı
Tülin Tezel; TRT’de Belgesel Yönetmeni


3.Fotoğraf Yarışması

Konu: Üsküdar İlçesindeki Tarihi Yapıların Fotoğraflanması

Amaç: Gençleri yaşadıkları bölgelerde var olan tarihi yapılarla buluşturmak; tarihi yapılarla ilgili düşünmeye sevk ederek farkındalık oluşturmak. Ayrıca gençlerin fotoğraf çekme yeteneklerinin gelişmesine imkan sağlamak.

Yarışma için 10 adet fotoğrafdan oluşacak bir albüm hazırlanmalıdır. Seçilen tarihi yapının fotoğrafları farklı perspektif ve farklı zaman dilimlerinde çekilmeli, ebatları A-5 boyutunda olmalıdır. Seçilen yapının kısa tarihini içeren metin albüme fotoğraf formatında eklenmelidir.

Not: Bu alanda yarışmak isteyen öğrencilere fotoğraf çekerken dikkat edilecek hususlar uygulamalı bir eğitimle anlatılacaktır. Eğitim Dernek Merkezinde gerçekleşecektir.

Değerlendirme Kurulu:
Aras Nefçi; Fotoğraf Sanatçısı, Mimar
Hilal Korucu; İletişimci, Fotoğrafçı
Doç. Dr. Olcay Aydemir; Mimar

Değerlendirme; Proje sonunda yarışmaya katılan eserlerin ilk değerlendirmesi Derneğimiz  tarafından yapılacak olup, ön elemeyi geçen çalışmalar değerlendirme kurullarına gönderilecektir. Burada yapılacak olan jüri değerlendirmeleri doğrultusunda her alanda birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler belirlenecektir.

Ödül Töreni; Ödül Töreni 21 Mayıs Cumartesi, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir. Ön elemeyi geçen her alandan 10 çalışmanın gecede tanıtımı yapılacak, yarışmacılar ilan edilecektir. Yarışmada dereceye giren gençler ödüllerini Üsküdar Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve Üsküdar ilçemizin önemli simalarının ellerinden alacaklardır.

Çalışma Takvimi:
Son başvuru tarihi: 25 Mart 2016
Eğitimler: 2- 9 Nisan 2016
Çalışma teslimi için son gün: 29 Nisan 2016
Ödül Töreni: 21 Mayıs 2016

İletişim: Züleyha ÖztürkTel: 0216 344 34 15
{jcomments on}
Önceki Yazı

Wo/men for Women Proje İçeriği

Sonraki Yazı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin Yeni Adı: WO / MEN FOR WOMEN

Bunlar da ilginizi çekebilir

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir