Müslüman Kadınlar Zirvesi Malezya

Hazırlayan: 1 Yorum Paylaş:

 23- 25 Eylül 2016
“İpek kadar Yumuşak, Çelik Kadar Sert; Müslüman Kadın” başlığı altında gerçekleşen “Birinci Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi” Malezya Kraliçesi’nin himayesi ve Malezya İslam Üniversitesi Rektörlüğü’nün organizasyonuyla ve Dünya İslam Forumu, Malezya Dışişleri ve Aile Bakanlıkları, JAKIM Malezya İslami Gelişim Departmanı, Türkiye Merkezli Kadın STK’ları Organizasyon Komitesi ve TASAM işbirliği ile 23- 25 Eylül tarihleri arasında Kuala Lumpur’da gerçekleştirildi.

Ana teması barış olarak belirlenen zirveye Türkiye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı, AKP ve CHP vekilleri, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan toplamda 145 kişi ile katıldı. Türkiye, katılan konuşmacılarının niteliği ve kapanış bölümünde Kültür Bakanlığı Sema Gösterileri grubunun yaptığı gösteri ile katılımcıların ilgi ve takdirini topladı.
Cumhurbaşkanı danışmanlarından olan, Tuba Nur Sönmez’in Malezya Kraliçesi’nin elinden, Uluslararası Seçkin Kadın Ödülünü (International Otustanding Women Award) alması da Türk delegasyonu için ayrı bir övünç kaynağı oldu.

İran, Ürdün, Pakistan, Somali, Endonezya, Sudan, Hindistan, Pakistan gibi İslam ülkelerinin yanısıra diğer ülkelerde yaşayan müslüman kadınların da katılması ile zirve büyük bir zenginlik ve renklilik içinde gerçekleşmiş oldu.

HAZAR Derneği olarak Türkiye organizasyon ekibi içinde yer aldığımız zirvede derneğimizi Ayla Kerimoğlu, Songül Ertem, Şehadet Ekmen ve Gülsüm İsmailoğlu temsil etti.

Zirvenin Beş Başlığı
Beş ayrı faaliyet halinde düzenlenen Birinci Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Sergisi (WİSE) organizasyon başlıkları şöyleydi:
-Dünya Kadın STK’lar buluşması
-Uluslararası Konferans; Kadın ve Barışa Katkı
-Cennete Kadar; Genç ve İmanlı
-Dünya Müslüman Kadınlar Kültür Festivali
-Sergi

Dünya Kadın STK’lar Buluşması
23 Eylül’de “Müslüman Kadınlar ve Barışa Katkı” konulu  açılış konuşması ile başlayan program, müslüman ülkelerden gelen 200 den fazla STK temsilcisinin barış için yaptıkları çalışmalardan edindikleri tecrübelerini paylaşmaları ile devam etti.
Program hazırlanan sonuç bildirisiyle son buldu.

Uluslararası Konferans; Kadın ve Barışa Katkı
Entellektüel Müslüman kadınları ve uzmanları bir araya getirerek; müslüman kadının barış inşası konusunda dini, sosyal, politik, kültürel, ekonomik ve hukuki açılardan yaptığı çalışmaları tartışmaya açmayı hedefleyen konferansın bir diğer amacı, müslüman kadınlar arasında bir iletişim ağı kurulmasını teşvik etmekti.

Dört ana başlık altında toplanan konferans konuları, dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları tarafından tartışmaya açılıp, yapılan araştırma sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.
Konferans konuları şu başlıklardan oluşmaktaydı;
Barış inşasında müslüman kadınların rolü,
Barış inşasında müslüman kadınların karşılaştıkları zorluklar ve fırsatlar,
Barış inşa sürecinin teknik ve teorileri,
Barış inşasını desteklemede OIC (Organisation of Islamic Cooperation)’ in rolü.

Cennete Kadar; Genç ve İmanlı
“Dünya Kadın Kur’an Zamanları” programıyla dünyanın dört bir yanından gelen hafızların ağırlandığı bu bölümde, genç hafız kızlar unutulmaz bir Kur’an lezzeti sundular.

Sergi
Zirvenin en renki kısmını oluşturan sergi etkinliği, fuayeye kurulan çadırlardan oluşan standlarda dünyanın çeşitli bölge ve kıtalarından gelen gençlerin kendi ülkelerine ait kültürel özelliklerin sergilenmesiyle gerçekleşti. Yöresel kıyafetlerin giyildiği, yöresel lezzetlerin tadıldığı, ülkelerin öne çıkan kadın liderlerinin tanıtıldığı bu bölümde çeşitli kültürlerin folklorik danslarını izlemek de mümkündü. Bir panayır havasında organize edilen bu bölüm, farklı renklerin ahengini sergileyen bir atmosferde gerçekleşti. Türkiye’nin 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraf sergisiyle donatılan standında Türkiyeli gençler, darbe girişiminin arka planını anlatmaya çalıştı. Ayrıca Türkiye’ye özgü yiyeceklerle ziyaretçilerini ağırladılar.

Dünya Müslüman Kadınlar Kültür Festivali
Zirvenin bu bölümü müslüman kadınların sanatsal ve kültürel yanlarını sergilemeleri ve bu konuda fikir alışverişinde bulunmaları için düzenlenmişti. Bu bölümde genç kadınlar “barış için yürüyüş” “Sanatsal kına ve rastık uygulamaları” gibi alt başlıklarla barış için sanat ve kültür yönleri ile barışa nasıl katkı yapabilecekleri konusundaki yeteneklerini sergilediler.

DEĞERLENDİRME
Malezya Kuala Lumpur’da gerçekleşen Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi bir ilk olması açısından önemliydi. Bu çapta bir organizasyonla ilk kez bir araya gelen Müslüman kadınların daha çok bir araya gelmeye, tartışmaya ve bir ünsiyet oluşturmaya ihtiyaçları var. Ancak zirveyi müslüman kadınların hem kendi sorunlarını hem de dünyanın sorunlarının daha işlevsel tartıştığı bir hale dönüştürmek, oluşan enerjiyi dünya sorunlarına katmadeğer oluşturacak şekilde organize etmek gerekir. Müslüman kadınların, olanca adaletsizliğin, haksızlığın, savaşın, sürgünün, zulmün hüküm sürdüğü, hem kendi coğrafyasına, hem de dünyaya söyleyecek bir sözü olmalı. Dünya müslüman kadınlarıyla iletişim kurmak, sorunların çözümü için istişare etmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, kadın aleyhine gelişen ve sürdürülen uygulamalar için ortak itirazlar geliştirmek ve uygulanabilir kararlar almak bu zirvenin amaçlarından birini teşkil etmeli. Adil olmayan ekonomik paylaşım, emperyal güçlerin işgali ve zulmü, insan hakları ve kadın hakları ihlalleri, çevre sorunları gibi  pek çok alanda alternatif söylemlere ihtiyaç var. Müslüman kadınlar bunun için bir umut olabilir, alternatif söylemleriyle dünyanın yeni aktörleri haline gelebilirler. Parçalanmış islam dünyasını ve dünya müslümanlarını bir araya getirecek politikalar üretebilir, dağılan enerjinin toplanmasına öncülük edebilirler.
Bu ihtimallerin varlığı bile bu zirvelerin çoğalması ve sürdürülebilmesi için ciddi ve önemli birer sebeptir.
İşte bu sözün imkanlarını araştırmak ve tüm bunların üzerinde tefekkür etmek için bu türden organizasyonları destekliyor ve elimizden geleni yapıyoruz. Bunun bir ifadesi olarak Hazar Derneği zirvenin Türkiye Hazırlık Komitesi içinde aktif bir biçimde yeralmıştır.

Gelecek yıl Türkiye’de yapılmasına karar verilen Zirve, 25 Eylül 2016 tarihinde katılan delegasyonların ortak anlaşması ile hazırlanan bir deklarasyon ile son buldu.

DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ
KUALA LUMPUR DEKLARASYONU
2016

Küresel ve yerel ölçekte bir dönüşümün gerekliliğinin farkında olarak BİLGE partnerleri, aşağıdaki sonuçlarda karar kılmışlardır:

1. İslam dünyasında Müslüman kadının güçlendirilmesi başlıklarından biri olan eğitimi geliştirmek; ilgili tüm tarafların, Müslüman kadınların tüm çalışma sahaları ve disiplinlerindeki sayısının artırılması için fırsatlar, burslar ve finansal destekler sağlamak yoluyla kadın eğitiminin hızlandırılmasını teşvik etmek;
2. Müslüman kadınların bilim insanı, karar alıcı, sivil toplum kurucusu ve hem yerel hem de uluslararası ölçekte barış inşa ediciler olarak rolünü ve tesirini genişletilmek;
3. İslam-içi ve İslam-arası işbirliği sağlayıp düşünce ve eylemler vasıtasıyla mücadele etmesi için barış inşa edici ve toplumsal dönüşüm liderleri olarak kadınların İslam fobisine, aşırılığa, cinsiyetçiliğe, adaletsizliğe, kan dökmeye, Müslüman kadının cehaletine ve marjinalleşmesinin tüm biçimlerine karşı rolünü genişletmek;
4. Kadınların güçlendirilmesi ve sorumluluk kazandırılmasının tesisine, hükümetler, sivil toplum, eğitim enstitüleri, özel sektör, endüstri ve toplum kanalıyla katkı sağlamak;
5. Müslüman kadınlara, girişimci ve karar alıcı faaliyetler alanında sorumluluk kazandırmak için spesifik programlar geliştirmek;
6. İİT üyesi ülkelerde ve diğerlerinde, sosyal yardım ve değişim programları ile en iyi uygulamaları paylaşmak, gönüllülüğü sağlamak ve Müslüman kadınların farklı ülkelerde yaşadığı sorunlarla başetmek için platform ve yöntemler oluşturarak, Müslüman kadınları sorumluluk sahibi yapmak;
7. Müslüman kadınların başarılarını, onların değişen yüzünü, tüm çalışma alanlarındaki Müslüman kadınların veri tabanlarını içeren çok yönlü bir çevrimiçi Müslüman Kadın Portalı geliştirerek, İslam dünyasında daha geniş bir Müslüman kadın ağını desteklemek;
8. Dünya çapında, Müslüman kadınları vurgulayan daha fazla tanıtıcı faaliyet ve medya aracılığıyla Müslüman kadınların rol modellerinin görünürlüğünü artırmak;
9. Faaliyet planı denetimi, programların yürütülmesi ve Müslüman kadınların güçlendirilmesine ilişkin faaliyet planları için Bilge Uluslararası Düşünce Kuruluşları Takımı oluşturmak;
10. Dünya İslam Forumu’nun, Bilge 2017 için organizatörlük ve ev sahipliği yapmasını önermek;
11. Müslüman kadınların tüm alanlardaki başarılarını kutlayan Bilge Ödüller’ini, her yıl Bilge ile birlikte gerçekleştirilen yıllık bir etkinlik hâline getirmek;
12. Bilge’nin bir içeriği ve gündemi olarak, özellikle savaşta olan veya Müslümanların azınlıkta kaldığı ülkelerdeki ihtiyaç sahibi yetenekli Müslüman kadınlara yönelik burslar verilmesini sağlamak.

Yukarıdaki talepleri ve hedefleri taahhüt ediyoruz. Bu belge, Müslüman kadınların, İslam dünyasındaki barışın inşası ve toplumsal gelişimdeki rollerinin iyileştirilmesine dair işbirliği için rehber bir çerçeve olarak işlev görmektedir.
Tüm partnerlerimizi bu deklarasyonu hayata geçirmek ve katettiği mesafeyi Bilge Uluslararası Komisyonu aracılığıyla düzenli olarak rapor etmek için görevlendiriyoruz.

Önceki Yazı

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

Sonraki Yazı

Avrupa’da Kadın Olmak; Riskler, Fırsatlar, Kazanımlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir