Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde Demokratik Gelişme

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:
20 – 21 Haziran 2005
Dedeman Oteli, İstanbul

Kadınların kamu Hayatına Katılımının ve GODKA Bölgesinde Demokratikleşme Uluslararası Sempozyuma Katıldık.

TESEV, 20-21 Haziran 2005 tarihlerinde İstanbul Dedeman Oteli’nde “Kadınların Kamu Hayatına Katılımının Güçlendirilmesi ve Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika (GODKA) Bölgesinde Demokratik Gelişme” başlıklı bir sempozyum düzenledi. Sempozyuma 21 farklı ülkeden çoğunluğu kadın olmak üzere 120 kişi katıldı.

Sempozyum, 2004 G-8 zirvesinde oluşturulan GODKA bölgesinde “Demokrasi Destek Diyaloğu” adı ile anılan demokratikleşmeyi destekleme planı çerçevesinde düzenlendi. Sempozyumun açılışının Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, kapanışını ise Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Emma Bonino yaptı. Bölge ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, resmi kurum temsilcileri de sempozyumun katılımcıları arasında yer aldı. Sempozyuma ayrıca G-8 ve AB ülkelerinden de temsilciler katıldı.


Demokrasi Destek Diyaloğu Nedir?

Demokrasi Destek Diyaloğu, GODKA bölgesinde hükümet temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, akademisyenler ve medya temsilcilerinin de katılımı ile bölgede sivil toplum destekli demokratik reform arayışlarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İtalya, Türkiye ve Yemen bu girişimi başlatacak ülkeler olarak belirlenmiş ve bu ülkelerden birer sivil toplum kuruluşu, girişime ilişkin strateji geliştirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye’den TESEV, İtalya’dan No Peace Without Justice, Yemen’den Human Right Information and Training Center girişimi yürütmektedirler.

Demokrasi Destek Diyaloğu bağlamında, kadınların kamu hayatına katılımlarının güçlendirilmesi konusuna öncelik verilmiştir. TESEV’in bu sempozyumu düzenlemekteki amacı kadınların kamu hayatına katılımının demokrasinin güçlendirilmesi için önemini vurgulamak ve bunun ancak sivil toplum-devlet diyaloğu ile başarılabileceğinin altını çizmektir. Bu amaca yönelik düzenlenen sempozyumda kadınların sivil toplum kuruluşları aracılığı ile demokrasiye katkıları ve bu sürecin nasıl desteklenebileceği tartışılmıştır.

Sonuçlar

TESEV tarafından gerçekleştirilen “Kadınların Kamu Hayatına Katılımının Güçlendirilmesi ve GODKA Bölgesinde Demokratikleşme” konulu sempozyum, kadınların kamu hayatına katılımını biçimlendiren siyasal ve sosyo-ekonomik haklarla ilgili konularda bir tartışma ve paylaşım ortamı sunmuştur. Oluşan diyalog ortamında bölgedeki kadınların kamu hayatına katılımları ile ilgili eksikliklerin ve gelişmelerin altı çizilmiştir.

Katılımcılar,
a) Cinsiyet eşitsizliğinin bölge için hala bir problem teşkil ettiğini vurgulamışlar,

b) Cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik problemler, düşük okuryazarlık oranları ve kadına karşı uygulanan şiddetle beslenerek, kadınların siyasal haklarını kullanmalarını ciddi anlamda kısıtladığını ve sosyal ve politik katılım olanaklarını engellediğini belirtmişler,

c) Cinsiyet ayrımcılığının bölgedeki demokratikleşme çabalarının önündeki en önemli engellerden birisi olduğunu vurgulayıp, kadınların toplumun yarısını oluşturmalarından hareketle erkeklerle birlikte ortak bir gelecek belirlemede eşit rollere sahip olmaları gerektiğini ve bunun sağlanması için hükümetlerin somut ve gerçekçi uygulama ve mekanizmaları devreye sokmalarının gerekli olduğunu beyan etmişler,

d) Düzenlenen sempozyumun başarısının bölge kadınları arasında kuvvetli bir iletişim ağının oluşturulmasına bağlı olduğunu vurgulayıp, ulusal düzeyde bağımsız gözlem ve denetleme organlarının kurularak ülkelerin CEDAW’ı onaylamalarının ve kadınla ilgili uygulamalarda yine bu anlaşmayı temel kriter olarak kabul etmelerinin sağlanması üzerinde durmuşlardır.

Sivil toplum temsilcileri hükümetlere kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve her tür ayrımcılığın yok edilmesi için gerekli olabilecek tüm mekanizmaları harekete geçirmeleri konusunda çağrıda bulunmuşlar, ve bunun gerçekleştirilmesi için sivil toplum örgütlerine finansal kaynak aktarılmasını istemişlerdir.

Katılımcılar 2006 yılında tematik bir toplantıda tekrar bir araya gelerek sempozyumda üzerinde durulan problemleri derinlemesine inceleme dileklerini dile getirmişlerdir.
Kaynak: tesev

 

Önceki Yazı

Makedonya Programı

Sonraki Yazı

Aydınlık Ufuklardaki Eğitim Seminerine Katıldık

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir