Genç Hazar’lı Kızlarımızla Hasbihal

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

12 Mart 2016

12 Mart 2016 günü saat 10:30’da Hazar Derneği bünyesinde Genç Hazar gönüllüleriyle kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdik. Kahvaltıda açılış konuşmasını Dernek Başkanı Ayla Kerimoğlu yaptı. Kerimoğlu “Hazar Derneği kadınlardan oluşmasına rağmen kadın sorunlarıyla sınırlandırılmış bir dernek değil, Derneğimizin ilgi alanı çok geniş” dedi. Gençliğin enerjisini, Hazar üyelerinin tecrübesiyle buluşturmak istediklerini belirten Kerimoğlu, “bunun için ortak çalışmalarda bir araya gelmek istiyoruz” dedi.

Ardından, belirlenen başlıklara dair komisyonlar oluşturuldu. Her komisyondan kendi çalışma alanına dair raporlama yapması ve bu raporlamalar esnasında elde edilen bilgilerle proje önerilerinin beklendiği ifade edildi.
 Komisyonların üst başlık ve çerçevesi aşağıdaki gibi belirlendi:
1.Komisyon: Kadına Yönelik Şiddet İzleme Birimi
Kadınlar ne tür şiddete neden muhatap oluyor, şiddetin kadın ve çocuk üzerinde etkisi, şiddet oranları, şiddet haberleri, şiddet nasıl önlenir,  dünyada yapılan şiddet önleme çalışmaları neler?
Bu komisyon, kadına yönelik şiddeti çeşitli açılardan izlemeye tabi tutacaktır.
2.Komisyon: Kadın ve Aile İle İlgili Uluslararası Hukuki Metin İncelemeleri
Uluslararası metinler iç hukuku da etkileyen metinlerdir. Kadın ve aileyle ilgili uluslararası sözleşmeler kadınlara neler vadediyor? Metinlerde önerilen çözümler kültürel farklılıkları ne kadar dikkate alıyor? Tek tip çözüm önerileri her kültürde etkili sonuçlar doğuruyor mu? Uluslararası metinlerin uygulanmasında engeller ya da uygulama hataları var mı?
Bu komisyon uluslararası sözleşme ve anlaşma metinlerini incelemeye tabi tutacaktır.
3.Komisyon: Boşanma
Boşanma olgusuna nasıl bakmalıyız, boşanmaya götüren nedenler, Türkiye’de boşanma oranları, dünyada boşanma oranlarında Türkiye’nin durumu, boşanmanın eşler ve çocuklar üzerinde etkisi, boşanamamanın nedenleri ve boşanamayanların psiko-sosyal durumları, boşanmanın kişilerin eğitim ve sosyo-ekonomik durumlarıyla ilişkisi, dinsel yaklaşımların boşanmaya etkileri.
Bu komisyonda boşanma olgusu bir değer yargısı taşımaksızın objektif verilere göre ele alınacak, boşanma / boşanamama konuları eş zamanlı olarak sorunsallaştırılacaktır.
4.Komisyon: Mülteci/ Sığınmacılar
Mülteci olma nedenleri, mültecilerin dünyadaki durumu, Mülteci hukuku, BM Mülteci Yüksek Komiserliği’nin konuya ilişkin araştırma ve çalışmalarının etkinliği, mültecilik dünyanın geleceğini nasıl etkileyecek? Suriyeli sığınmacılar ….
Bu komisyon mülteciler konusunu mercek altına alacaktır. Çalışma genelden özele inecek Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçları ve sorunları üzerine çalışacaktır.

5.Komisyon: Batıda İnsan Hakları İhlalleri

İnsan hakları ihlalleri tüm dünyada sorun olmaya devam ediyor. Batıda ortaya çıkan ve tüm dünyaya ihraç edilen bu kavram menşei ülkelerde dahi tam olarak uygulanamıyor. Çoğu zaman farklılıklarımız insan hakları ihlallerinin nedeni olabiliyor. İnsan haklarının çok önemsendiği ülkelerde dahi farklı bir dinden ırktan olmak sorun haline gelebiliyor. Son yıllarda kültürel ve dini farklılıklar, ırkçı söylemlerin ve islamofobi propogandasının malzemesi haline geldi.
Buralardan doğan insan hakları ihlalleri ise artık üzeri örtülemeyecek kadar görünür oluyor.
Bu komisyon insan hakları ihlallerini Batı ölçeğinde incelemeye tabi tutacaktır.
6.Komisyon: Dezavantajlı çocuklar
Çocuk esirgeme kurumuna çocuklarını bırakanların kimler olduğu, çocukların bırakılma nedenleri, buralarda büyüyen çocukların psiko sosyal sorunları, gelecek kaygıları, yuvadan ayrılan çocukların hayata adaptasyon sorunları, cinsel taciz ve tecavüze uğrama durumları, suça karışma oranları, bu kurumlara bırakılan çocukların sayısı, yıllara göre artış grafikleri, çocukların öz ailelerine geri dönme durumları gibi konular incelenecek ayrıca yeni bir uygulama olan Sevgi Evlerinin ne kadar başarılı olduğu tartışılacaktır.
Önceki Yazı

Göç Kadın ve Dayanışma

Sonraki Yazı

TBMM Komisyon Toplantısı’na Katıldık

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir