SERİ PROGRAM: Kadın Okumaları Programı

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:
23 Şubat- 13 Nisan 2013
Kendi aramızda kadın kadına  “Kadın Okumaları” yapsak…

“Kadınlık” ve “erkeklik”  kavramları üzerine düşünsek…
 
Felsefenin akıl ideallerini nasıl belirlediğine, Akıl ideallerinin örtük erkeksiliğine, Akıl ve tarihin cinsiyetten bağımsız olup olmadığına baksak,

Öte yandan feminist kuramla gelişen kadın hareketinin teori ve tarihine, kadın özneliğin kuruluşuna göz atsak ve bir yandan da bir kimlik kategorisi içinden konuşmanın belirlenimlerini, dışarlamalarını tartışsak, toplumsal cinsiyet ve politik eylemliliği konuşsak,
 
“Osmanlı Kadın Hareketi”nin kadın düşünürlerini tanıyarak  bu coğrafyanın tarihini zihinlerimizde yeniden inşa etmeye çalışsak,  bu topraklardaki modernleşme hareketinin  kadın hareketiyle birlikte aldığı yola baksak,  İslami kadın hareketi üzerinden yapılan modernite gelenek tartışmalarını  ve tabii İslam ve kadın hakları konusunu kadının özneliği ve Müslüman özne  kavramları ekseninde okusak… diyoruz.

Cinsiyeti olmayan sözü söyleyebilmek için farklılıkları ve benzerlikleri, imkanları ve ihlalleri tanımak işe yarar mı? İşte böyle bir sorunun cevabını aramaya çıkmak için Hazar’da “Kadın Okumaları”na başlıyoruz.  Sizleri, çok değerli hocalarımızın rehberliğinde giriştiğimiz böyle kapsamlı bir okuma programını gerçekleştirmek, hali hazırda olanların yanı sıra okumalarımızla keşfedeceğimiz muhtemel zihin açıcı sorularımızı tartışabilmek için bir araya geldik.

 
Arka planında ciddi okumalarla gerçekleştirdiğimiz bu programın özetleri, istifade etmek isteyenlere aşağıda sunulmuştur.
 
 
HAZAR DERNEĞİ KADIN OKUMALARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

  • Feminist Kuram ve Batı Feminizm Tarihçesi / Sosyolog Nurhayat Kızılkan
  • Toplumsal Cinsiyet ve Tarih / Prof. Dr. Fatmagül Berktay
  • Modernleşme ve Türkiye Kadın Hareketi / Doç. Dr. Aksu Bora
  • Osmanlı Kadın Hareketi / Doç. Dr. Serpil Çakır
  • 1980 Sonrası İslami Kadın Hareketi
  • Günümüz Türkiye’sinde Kadın Hareketi ve Tartışmalar / İslam ve Kadın Tartışmaları/ Yazar Yıldız Ramazanoğlu
 
Bu Çalışmada Okunan Makale ve Kitaplar

I ve II. Hafta: Feminist Kuram ve Batı Feminizm Tarihçesi
1.    Genevie Lloyd, Erkek Akıl, Ayrıntı Yayınları.
2.    Josephin Donavan, Feminist Teori, İletişim Yayınları. Nurhayat K. Sunacak.
3.    Andree Michel, Feminizm, Çev. Şirin Tekeli, İletişim Yayınları.
4.    Serpil Çakır, Feminist Tarih Yazımı: Tarihin Kadınlar İçin, Kadınlar Tarafından Yeniden İnşası.

III. Hafta: Toplumsal Cinsiyet ve Tarih

1.    Fatmagül Berktay, “Kadınların Arendt’i” Dünyayı Bugünde Sevmek, Sf: 193-246, Metis Yayınları 2012.
2.    Fatmagül Berktay, “Benim Arendt’im” Dünyayı Bugünde Sevmek, Metis Yayınları 2012.

IV. Hafta: Modernleşme ve Türkiye Kadın Hareketi

3.    Şirin Tekeli, “Kadın”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 5, Sf. 1190- 1204.
4.    Ayşe Durakbaşa, Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve “Münevver Erkekler” 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, İstanbul: TVY 1998, Sf. 29- 50.
5.    Yeşim Arat, “Türkiye’de Modernleşme Projesi ve Kadınlar” Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, Derleyen Sibel Bozdoğan- Reşat Kasaba, Çev. N. Elhüseyni, TVY Yayınları 2005. Sf. 82- 98.
6.    Nilüfer Timisi- Meltem Ağduk Gevrek, “1980’ler Türkiyesinde Feminist Hareket; Ankara Çevresi” 90’larda Türkiye’de Feminizm, Derleyen Aksu Bora – Asena Günal, İletişim Yayınları, Sf. 13-39.
7.    Aksu Bora, “Bizi Bu Fark Yaraları Öldürür”, Defter Dergisi 2002, Sayı. 45.
8.    Aksu Bora, Feminizm: Sınırlar ve İhlal İmkanı, Birikim Dergisi
9.     Aksu Bora, “Mazinin Lekeleri: Döpiyesle Örtünmek”, Feminizm Kendi Arasında, Ayizi Yayınları 2011, Sf. 185- 203.
10.    Handan Çağlayan, Analar,Yoldaşlar, Tanrıçalar, “Yeni Bir Kimlik İnşası Bağlamında 1980 Sonrası Kürt Hareketi ve Kadınlar”,  İletişim Yayınları, Sf. 87- 123.

V. Hafta: Osmanlı Kadın Hareketi

11.    Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları (genişletilmiş yeni baskı, sf. 11- 130 ve sonuç kısmı)
12.    Yaprak Zihnioğlu, “Erken Dönem Osmanlı Kadın Hareket-i Nisvanı’nın İki Büyük Düşünürü; Fatma Aliye ve Emine Semiye” Tarih ve Toplum Dergisi Mart 1999, Sayı: 186
13.    Şeyhmus Güzel, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Toplumsal Değişim ve Kadın, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt I-II İstanbul, İletişim Yayınları, s. 858-  876
14.    Yaprak Zihnioğlu, “Bir Osmanlı Türk Kadın Hakları Savunucusu Nezihe Muhiddin”, Tarih ve Toplum Dergisi, Mart 1999, Sayı: 183, Sf. 132-139

VI. Hafta: 1980 Sonrası İslami Kadın Hareketi

15.    Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis Yayınları.
16.    Kenan Çayır, “İslamcı Bir Sivil Toplum Örgütü: Gökkuşağı İstanbul Kadın Platformu”, İslamın Yeni Kamusal Yüzleri. Sf. 41- 67.
17.    Alev Erkilet, Eleştirellikten Uyuma (Müslümanların Kamusal Alan Serüveni), “Müslüman Kadın Kimliğinin İnşa Süreci”, Hece Yayınları.
18.    Elif H. Toros, “Hayat, Hikayeler ve Suskunluğa Dair” Osmanlıdan Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü, Derleyen Yıldız Ramazanoğlu, Pınar Yayınları, Sf. 189-209. F
19.    Cihan Aktaş, “Bacıdan Bayana” Birikim Dergisi, Sayı: 137.

VII. Hafta: Günümüz Türkiye’sinde Kadın Hareketi ve Tartışmalar

20.    Nazife Şişman, Türkiye’de Çağdaş Kadınların “İslamcı Kadın Algısı”, Osmanlıdan Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü, Derleyen Yıldız Ramazanoğlu, Pınar Yayınları Sf. 113- 138.
21.    Nazife Şişman, “Feminizm Şemsiyesi Altında”, Küreselleşmenin Pençesi İslamın Peçesi, İstanbul Küre Yayınları 2005, Sf. 81- 99.
22.    Yıldız Ramazanoğlu, “Yol Ayrımında İslamcı ve Feminist Kadınlar”, Osmanlıdan Cumhuriyete Kadının Tarihi Dönüşümü, Derleyen Yıldız Ramazanoğlu, Pınar Yayınları Sf. 139- 167.
23.    Yıldız Ramazanoğlu, “Apartheid: Türkiye’nin Örtülü Gerçeği”, Birikim Dergisi Sayı: 227, Sf. 31- 37.
24.    Sibel Eraslan, “Uğultular…  Silüetler…” 90’larda Türkiye’de Feminizm, Derleyen Aksu Bora – Asena Günal, İletişim Yayınları
25.    Yıldız Ramazanoğlu, İşgal Kadınları, Kapı Yayınları 2012 KİTAP

VIII. Hafta:  İslam ve Kadın  Tartışmaları

26.    Müslüman Toplumlarda Kadın.
27.    Hidayet Şefkatli Tuksal, “Kur’an Muhtevasında Kadın Konumu ve Ataerkil Geleneğin Tesirleri”, Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri, Kitabiyat 2000, Sf. 41- 63.
28.    Ali Şeriati, Kadın (Fatıma Fatımadır), Fecr Yayınları.
29.    Mehmet Okuyan, “Kadına Yönelik Şiddete Kur’an’ın Bakışı”

KİTAPLAR
1.    Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis Yayınları.
2.    Yıldız Ramazanoğlu, İşgal Kadınları, Kapı Yayınları 2012
3.    Ali Şeriati, Kadın (Fatıma Fatımadır), Fecr Yayınları.

Önceki Yazı

11. Kadın Buluşması Programı

Sonraki Yazı

21. Yüzyılda Bedene Kim Hükmediyor?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir