“Eğitici Eğitimi” Raporu Wo/Men For Women

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

4-13 Kasım 2014

Derneğimiz, Wo/Men For Women projesi kapsamında kadına yönelik travma, çocuğa yönelik travma ve ensest konularında İstanbul’da faaliyet gösteren ŞÖNİM, ilk kabul birimleri ve sığınmaevlerinin   meslek uzmanı personelinin kapasitesini geliştirmek ve birikimlerine katkıda bulunmak üzere eğitim çalışmaları düzenlemiştir.

Eğitimin İçeriği

Konuya ilişkin klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Ceren Acartürk verdiği eğitimde travma psikolojisi ve kadına karşı şiddet konusunu şu başlıklar çerçevesinde ele almıştır: “şiddet nedir, kadına karşı şiddet ve çeşitleri, şiddet uygulayanın ve şiddete uğrayan kadınların sosyo-demografik özellikleri, şiddetin sebepleri, şiddete uğrayan kadının psikolojik tepkileri (Akut Stres Bozukluğu, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kompleks Travma, Depresyon vb).
Eğitimin ikinci bölümünde, kurumu arayan ya da kuruma gelen kadınlara uygulanacak müdahale teknikleri işlenmiş sırasıyla acil yardım hattı, ilk görüşme, travma terapileri ve çıkış görüşmesi üzerinde durulmuştur.

İlk gün eğitiminin son konusu ise kurum kültürü olarak travma odaklı yaklaşımın nasıl olması gerektiği ve kurum içi uygulamalarda nelere dikkat edileceği tartışılmıştır. Özellikle müdahale ve kurum kültürü işlenirken katılımcılar kendi deneyimlerini paylaşmış, ortak sıkıntılar ve çeşitli çözüm önerileri üstünde durulmuştur.

Eğitimin ikinci gününde, psikiyatrist Prof. Dr. Medaim Yanık kuruma gelen kadınların bedensel sağlık, psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirilmesi ve ele alınma sürecinin nasıl planlanabileceğini anlatmıştır.
Bu toplantıda işlenen konular şunlardır; Tıbbi belirti ve hastalıklar nasıl tanınır? Kişinin sosyal kimliği ve sosyal çevresi nasıl değerlendirilir? İntihar düşüncesi veya kendine zarar verme davranışı olan kişiye nasıl yaklaşılır? Psikopatolojiyi hesaba katarak davranış değerlendirmesi nasıl yapılır?

İkinci günün son oturumu psikiyatrik/psikolojik klinik durumların tedavi süreçleri: Depresyon, anksiyete bozuklukları ve dissosiyatif kimlik bozukluğu olan kişilere yaklaşım ve bu klinik durumların tedavi süreci nasıl yapılır? konularına ayrılmıştır.

Eğitimin son gününde çocuk merkezli bir çalışma yapılmıştır. Eğitimci Yard. Doç. Dr. Ceren Acartürk konuyu şu başlıklar altında incelemiştir: Çocukların gelişim süreçleri (0-3 yaş, 3-6, 6-12, 12-18) dikkate alınarak aile içi şiddetin çocuğun üzerindeki etkisi nelerdir? Şiddet, çocuğun bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini nasıl etkiler? Anneler bu durumdaki bir çocuğa nasıl yaklaşmalı.

Anneye uygulanan şiddetin, anne çocuk ilişkisine olan etkisi, annenin kendi anneliğini sorgulaması ve bunun yarattığı döngüler nelerdir?

Son günün bir diğer eğitim konusu çocuğa karşı taciz ve tecavüzle sonuçlanan cinsel şiddet konusu idi. Bu konu bağlamında istismar ve ihmalin tanımları, fiziksel-cinsel ve duygusal istismarın ve ihmalin kısa ve uzun vadede sonuçları, istismarcıların sosyo demografik özellikleri tartışılmıştır. Ayrıca istismar ve ihmal durumlarını arttıran ailevi ve kültürel faktörler çeşitli vakalar eşliğinde işlenmiştir. Sonrasında çocukluk çağı olumsuz olaylarının yetişkinler üstündeki etkisi ACE çalışmasının bulguları üstünden tartışılmıştır. Çocuğa karşı şiddetle ilişkili olarak ensest konusu (tanımı, dünyada ve Türkiye’de epidemiyolojisi, psikolojik ve bedensel etkileri, kronik travmayla ilişkisi, ensest mağduruna travma odaklı yaklaşabilme becerilerini geliştirmek) işlenmiştir.

Üç günlük eğitimin son oturumunda ise kurumlarda çalışan personelin ruh sağlığını güçlendirme ve koruma amacıyla, ikincil travma, tanık suçluluğu ve tükenmişlik sendromu tartışılmıştır. Katılımcılar kendi deneyimleri ve duygularını paylaşarak bu konunun önemi üzerinde durmuşlar ve özellikle meslek içi eğitimlere ve paylaşım toplantılarına olan ihtiyacı dile getirmişlerdir. Özellikle travma terapisi yapan psikologların süpervizyon eksiklikleri tartışılmış ve bunun önemi bir kez daha gündeme getirilmiştir. Sonrasında, gevşeme egzersizleri yapılarak, katılımcıların rahatlaması sağlanmış ve eğitim sonlandırılmıştır.

Eğitime Katılanların Görüşleri

Programın katılımcıları, tanıda bulunabilmek için gerekli bilgilerin verilmesi, TSSB ve Akut Stres Bozukluğu ile ilgili yeni bir test öğrenilmesi, formasyonun özel örneklerle desteklenmesi, psikoloji ve çocuk gelişimi hakkında bilgi edinilmesi, meslektaşlar arası paylaşımın güçlendirilmesi, bilinenlerin test edilmeye imkan sağlanması, hizmet sunulan şiddet mağduru kadınların yakından tanınmasının sağlanması, şiddet uygulayan eş profilleri hakkında bilgi edinilmesi, kadın konukevlerinde yaşanan sorunların benzer olduğunun görülmesi ve sorunları paylaşabilmenin önemi, sorunları çözümleriyle beraber görmenin etkili olduğu, şiddet ve travma hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunduğu, vak’a paylaşımlarının yararlı olduğu, kadınların neden o kadar gergin olduklarını anlayabilmek vs. açılarından faydalı bir eğitim olduğunu belirttiler.

Önceki Yazı

Geleceği meçhul bir halk: Ezidiler

Sonraki Yazı

Kadın Akademisyenler Buluşuyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir