SERİ PROGRAM: Geleneksel İslam Anlayışının Beslendiği Kaynaklar

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Prof. Dr. Hatice KELPETİN ARPAGUŞ

16 ŞUBAT- 30 MART 2017

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş ile Hazar Derneği’nde dört seminerden oluşan yeni bir programa başlıyoruz.

Geçmişten günümüze ulaşan İslam anlayışları, akımları ve her akımın Kur’an ve Sünnetin dışında beslendiği farklı kaynakları bulunmaktadır. Geleneksel anlayışın beslendiği farklı kaynakları olduğu gibi birbirinden farklı görünümleri ve yönleri de bulunmaktadır. Söz konusu görünümlerden bir kısmını ele alacak olan bu seminerlerle günümüzün itikadi ve toplumsal sorunlarının temellerine inmeyi de hedeflemekteyiz.

Bu seminerler dizisinde İlmihalin Toplumsal Fonksiyonu ve İlmihal Kültürü, Nübüvvet Tasavvuru ve Dinî Yaşantıdaki Yeri, Tekfir Kuramı ve Gazzâlî’nin Bu Kurama Katkısı, İnsan Ne Kadar Özgürdür? Kader ve İrade-i Cüz’iyye konuları işlenecektir.

Söz konusu serinin ilkinde İlmihalin Toplumsal Fonksiyonu ve İlmihal Kültürü başlığı altında Türk toplumunda oldukça etkin ve fonksiyonel boyutlarda yer edinen ilmihalin hangi temelden ve ihtiyaçtan doğduğundan başlayarak onun muhtevası içinde nelerin bulunduğu, toplumsal hayatta neye karşılık geldiği ve neden Türk toplumunda önemli olduğu gibi sorular cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

Nübüvvet Tasavvuru ve Dinî Yaşantıdaki Yeri başlığı altında Peygamber’e inanmanın gerekliliği ve bu konuda birbirinden farklı yaklaşımlar ve aralarındaki farklılıklar ele alınacaktır.

İnsan Ne Kadar Özgürdür? Kader ve İrade-İ Cüz’iyye meselesi günümüzün en temel sorunsallarından biri olarak karşımızda durmaktadır. Bu seminerde tarih boyunca kadere bakışımızı etkileyen unsurlar nelerdir, kadere bakışımızdaki farklılıklar itikadi ve toplumsal meselelere nasıl yansımaktadır, soruları ele alınacaktır.

Tekfir Kuramı ve Gazzâlî’nin Bu Kurama Katkısı: bugün İslâm dünyasının en temel meselelerinden birisi arasında tekfir konusu gelmektedir. Şüphesiz onun güncel boyutunu ve durumunu anlamak için tarihsel dayanaklarına bakmak gerekmektedir ki bu sırada karşımıza çıkan en önemli sima da Gazzâlî’dir. Onun bu meseleyi ele alışı ve tekfire müracaatta hangi kriterleri devreye soktuğu, taklit ve mezhep taassubunun etkin olup olmadığı bu seminerde ele alınacak hususlar arasında yer almaktadır.

Seminer Programı

1. İlmihalin Toplumsal Fonksiyonu ve İlmihal Kültürü

2.Nübüvvet Tasavvuru Ve Dinî Yaşantıdaki Yeri

3.İnsan Ne Kadar Özgürdür? Kader ve İrade-İ Cüz’iyye

4.Tekfir Kuramı Ve Gazzâlî’nin Bu Kurama Katkısıma Katkısı

Önceki Yazı

Osmanlı Aile Hukuku Programı I-II

Sonraki Yazı

Yeni Türkiye İçin “Evet”

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir