Koruyucu Psikoloji

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Psikolog Feyza BAĞLAN

“Ruhsal sorunların/hastalıkların başlamasını önlemeyi veya geciktirmeyi, sorunun/hastalığın süresini kısaltmayı ve ruhsal sorunlara bağlı yeti yitimini azaltmayı amaçlar. Önlem almak tabii ki tedavi etmekten daha etkindir.

Koruyucu psikolojinin temelinde soruna-hastalığa ait risk faktörlerinin olduğu ve bunlara yönelik önlemler alınması, ayrıca koruyucu faktörlerin aktive edilmesi vardır. Şöyle ki, risk oluşturan etkenler biyolojik olabildiği gibi sosyal, duygusal ve çevresel de olabilmekte; hatta çoğu zaman bu etmenlerin karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Kişinin-çocuğun büyüdüğü, eğitim aldığı ortam ve buradaki ilişki-iletişim kalitesi bireyin ruh sağlığı ve kişilik gelişimi üzerinde göz ardı edilemeyecek öneme sahiptir.

Bireye ait koruyucu faktörler kişinin-çocuğun sağlıklı gelişmesinde harekete geçer. Kişinin yaşam boyu karşılaşacağı stres faktörleri ile başa çıkabilmesinde bireyin önceki tecrübeleri, aile ve sosyal çevreden alınan destek, stres oluşturan etmenlerin birey için özgül anlamı, kendi kendine yetebilme duygusunun varlığı ve benlik saygısının gelişmiş olmasıdır.

Kişilik gelişiminde bireyin okul hayatının önemi büyüktür. Anasınıfından başlayan bu serüven senelerce devam eder. Bireyin kişilik gelişimi, ruhsal ve bedensel bütünlüğünün temellerinin atıldığı zamanlarda, hayatında hep okul vardır. Okul demek öncelikle öğretmen ve arkadaş demektir.

Öğretmen de sadece öğretmen değil aynı zamanda kendisi de bir eş, ebeveyn,çocuk ve kardeştir. Sorumluluklarını ifa etmesi gereken pek çok rol vardır. Öğretmenlik haricindeki hayatında psiko-sosyal ve duygusal hayatı mümkün olduğunca yolunda olsun ki bir ülkenin geleceği olan çocuklara yeterli eğitim-öğretimi verebilsin.

Koruyucu Psikoloji başta öğretmenler olmak üzere insanlarla diyalog içinde bulunan tüm sektör çalışanlarının yaşam kalitesini arttırmaya yöneliktir.

Kitapta; Aile içi ilişkileri, çocuğun büyürken dış dünya ile ilgili olan algı ve tecrübelerinin oluşumunda başta anne-baba olmak üzere sosyal çevrenin öneminin ne şekilde  ne kadar olduğu,

Benlik oluşumu ve özellikleri, en az akademik zekâ kadar önemli olan duygusal zekânın anlatımı, özellikleri ve nasıl geliştirilebileceği hakkında örnekli yöntemleri,

Türkiye’de ilk kez gündeme bu kitapla gelen ‘ahlakî zekâ’ kavramının da duygusal zekâ ile bağlantısı, psikolojik ve sosyal bağlamda incelenen empati, vicdan, merhamet, adalet, saygı, kişisel kontrol ve hoşgörü temaları,

Günlük hayattan kültürümüze uygun örneklerle, sorunlar ve çözüm yollarıyla anne-baba-çocuk arasındaki ilişki, gelişimde anne-baba rolü,

Sadece sınıf içinde değil aynı zamanda aile içinde ve günlük hayatta yaşanabilecek iletişim sorunlarını ve çözüm önerileri,

Artık hayatımızın hatta eğitim-öğretim sistemimizin dahi bir parçası haline gelmiş medyanın çocuk gelişimine olan etkisi,

Anne-baba anlaşmazlığı ve boşanmanın çocuğun kişilik gelişimine etkisi,

Fiziksel, psikolojik şiddet, ihmal, cinsel istismar ve ev içi şiddete şahit olmak gibi risk faktörlerinin birey üzerindeki yaşam boyu psikolojik, duygusal, sosyal ve zihinsel alandaki ayrıca okul başarısındaki etkileri,

Çocuk ve ergenlerde Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite, Depresyon, Davranım Bozukluğu, Madde Kullanımı, İzinsiz Eşya Almak, Parmak Emme, Alt Islatma, Korkular, Kardeş Kıskançlığı gibi günlük hayatın birer parçası olan sorun ve stres faktörlerine yapıcı örnekli çözümlerini içeren ve ebeveyn tutumunun belirlenebildiği kapsamlı bir testtir.

Kitaptaki malzemeler gerek içeriği gerekse başlıkları itibariyle okullarda sınıf ve rehberlik öğretmenlerinin her zaman muhatap kaldığı sorunlardır. Eğitim ve ruh sağlığı alanındaki uzman iki ismin tecrübeleri ve yerli-yabancı, geleneksel-güncel yüzlerce kaynaktan yaptığı araştırmalara dayanan bu kitaptan anaokulundan lise son sınıfa kadar ilk ve orta kurumda çalışan tüm sınıf ve branş öğretmenleri ile rehberlik ve danışmanlık birimi öğretmenleri, çalıştıkları bölge ve zamandan bağımsız olarak , her yerde ve her şartta kitaptan faydalanabilir, seminer, sunumlar hazırlayabilir, öğrencilerine ve velilerine ruh sağlığı ve kişilik gelişimi noktasında maksimum kalitede hizmet verebilir ki bu yaklaşımın da akademik başarıyı arttıracağı muhakkaktır.
———————————————————————————————————————————————–

  • Hayat pek çok dalı olan bir ağaca benzer. Hayatta başına gelenlerle insan , bir yola girer ama orada risk faktörlerine karşılık aktive edilecek bir koruyucu faktör ile başka bir yola sapılabilir.
  • Hayatta başımıza gelen pek az şeyi kontrol edebiliyoruz, ama bunların bizim ve yaşamımız üzerindeki etkisini kontrol edebilmek, yaşam olaylarını işlevsel bir biçimde anlamlandırabilmek bizim elimizdedir.
  • Duygusal zekâsı yüksek birey olmak demek; tüm hislerini kabul etmek ama davranışları sınırlandırmaktır.”

Not: Feyza Bağlan’a gerek Hazar’daki sunumu gerekse yaptığı özet için teşekkür ederiz.

 

Önceki Yazı

Rüya Nedir, Nasıl Yorumlanmalıdır?

Sonraki Yazı

İnanç Psikolojisi

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir