Çünkü Ben Çocuğum Proje İçeriği

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin TC İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle yürüttüğü “Çünkü Ben Çocuğum” çocuk ihmali ve istismarına karşı bir farkındalık projesidir.

Çocuklar, bütün canlılar içinde en uzun bakım gerektiren varlıklardır. Uzun bir süre korunmaları, desteklenmeleri ve yönlendirilmeleri gerekmektedir. Çocuklar bedensel hastalıklara olduğu gibi, duygusal örselenmelere karşı da dayanıklıdır. Ancak aile başta olmak üzere çevrenin sevgisi, bakımı, ilgisi ve rehberliği ile sağlıklı bir büyüme ve gelişme gösterebilir.

 

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda çocukların sağlığına, bakımına, eğitimine daha fazla önem verilmekte, çocuğun sağlığı ve gelişmesi açısından olumlu gelişmeler kaydedilmekte, çabalar sarf edilmektedir. Ancak tüm bu hassasiyete rağmen çocuk istismarı vakalarında da artış görülmektedir. Hem Türkiye’de, hem dünyada çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar bir suçtur.

 

Çocukların korunmasına yönelik birey ve toplum temelli sorumluluklarının farkında olan bir dernek olarak Türkiye’de artan çocuk istismarı vakalarının sayısını göz önünde bulundurarak aktif ve işlevsel bir program oluşturmayı hedefledik.

 

Çocuğa güvenli bir ortam oluşturulması önce ailesinin, sonra toplum ve devletin sorumluluğundadır. Irk, dil, din, cinsiyet fark etmeksizin çocuk her yerde istismara açık olan en riskli gruptur. Kendi vatanından, dolayısıyla da doğal destek mekanizmalarından yoksun bırakılan çocuk riske daha da açık hale gelir. Alanda yapılan çalışmalar da bunu destekler niteliktedir. Bu sebeple bu çalışmanın hedef kitlesini Türkiyeli ve Suriyeli anneler ve bakım-verenler olarak belirledik.

 

Öncelikle Suriyeli kadınlara ulaşarak Türkiye’de çocuk işçiliği, erken yaşta evlilikler, aile içi şiddet gibi ekonomik, fiziksel, psikolojik ve cinsel istismar içeren riskli durumlarla ilgili yasalarca çizilen çerçeveye ve mevcut kaynaklara, destekleyici mekanizmalara dair bilgi aktarılacaktır. Suriyeli kadınlarla beraber eğitimlerde Türkiyeli kadınların da bulunması bir arada yaşamak durumunda olduğumuz toplumun temel hassasiyetleri, tehdit, risk içeren davranış ve yaklaşımlara dair birlikte düşünmek, ayrım gözetmeksizin işbirliği içinde hareket etmek toplumsal huzurumuz için gereklidir. Çocukları koruyamazsak ülkemizin geleceğini de koruyamamış oluruz.

 

İşte bunun için Türkiye’deki risk grubu kapsamındaki kadınlara ve ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kadınlara, çocuk işçiliği, şiddet, erken yaşta evlilikler gibi ekonomik, fiziksel, psikolojik ve cinsel istismar içeren riskli durumlara yönelik Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca çizilen çerçeve, cezai yaptırımlar, destekleyici mekanizmalar ve yaşamsal pratiklerle ilgili farkındalık kazandırmayı hedefledik.

 

Bu bağlamda Türkiyeli ve Suriyeli anne ve bakım verenlere çocuk haklarının ihlali ve çocuklarının maruz kaldığı ekonomik, psikolojik ve cinsel istismar konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla eğitimler vermeyi, öncesinde de bu eğitimleri vermek üzere eğiticiler yetiştirmeyi hedefledik.

 

Proje Kapsamında

 

Eğitim Başlıkları:

  • Çocuk Ve Çocuk Hakları,
  • İstismar Ve İhmal Arasındaki Farklar,
  • İstismar Türleri,
  • Fiziksel, Ekonomik Ve Cinsel İstismar Nedir, Etkileri Nelerdir?
  • Ekonomik Ve Psikolojik İstismarın Olumsuz Ruhsal Ve Fiziksel Risklerini Barındıran Çocuk

İşçiliği Nedir?

  • Cinsel Ve Psikolojik İstismar Barındıran 18 Yaş Öncesi Yapılan Evliliklerin Ve Gebeliklerin

İçerdiği Ruhsal Ve Fiziksel Risk Faktörleri,

  • Çocuk İşçiliği Ve Erken Yaşta Yapılan Evliliklerle İlgili Yasal Mevzuat,
  • Çocukları Cinsel İstismardan Önleyici Ve Koruyucu Tedbirler,
  • Destekleyici Mekanizmalar Hangileridir?

 

Hazar Eğitim Kültür Ve Dayanışma Derneği Bünyesinde 2020 Yılında Yürütülecek Olan “Çünkü Ben Çocuğum Projesi” Kapsamında Çocuk İstismarını Önlemeye Ve Çocukları İstismardan Korumaya Yönelik Farkındalık Eğitimleri yapılacaktır.

 

Önceki Yazı

Çevrimiçi Kaşifler Atölyede

Sonraki Yazı

Wo/men for Women Proje İçeriği

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir