İmam Rabbani’nin Tasavvufi Hayata Katkıları ve Öne Çıkan Görüşleri

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Hocamız Necdet Tosun’un anlattıklarından kısa notlar halinde derlediğimiz özet aşağıda istifadenize sunulmuştur:

 

Hindu adet ve geleneklerinin yaygınlaştığı ve eş zamanlı olarak Müslümanlarda dini değerlere ait sapmaların baş gösterdiği bir dönemde İmam Rabbani, kendisine soru sormak üzere yazılan mektuplara verdiği cevaplarla tüm Müslümanlara bir anlamda rehberlik yapmıştır.

 

Bu mektupların bir araya getirilmesiyle oluşturulan Mektubat, tasavvufi içeriklidir. Mektuplar bürokrat, alim, idareci ve halktan olmak üzere kadın-erkek her kesimden gelen sorulara cevap niteliğinde yazılmıştır.

Mektuplara baktığımızda adeta puzzlenin parçaları gibi bir tabloyla karşılaşırız.

Mektubatın İslam dünyasına hizmetlerini;

1.Müslümanların zihinlerinde yenilenme ve öze dönme noktasında formatlama,

2.Tasavvuf ehline katkı,

3.Bid’at ve hurafelerin fark edilmesine yardımcı olmak gibi sayabiliriz.
İmam Rabbani tasavvuf için; ‘delille bilineni keşf ile idrak etmektir’ der.

Ruh manevi yolculukta dünyevi standartlardan kurtulur ve manen yükselmeye başlar, böylece hafifler, şeffaflaşır. Şeffaflaşma ise bazı hallere daha kolay vakıf olmayı beraberinde getirir. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının bulunduğu aleme doğru yolculuğa çıkar. Bu alemi ziyaret ederek isim ve sıfatlara olan inancı pekişir. Bu yolculuk; kişinin kendi feyz aldığı ve bir peygamberle irtibatlı olan ilahi isme kadar sürer.

İmam Rabbani, ‘şeffaf manevi merkez’ olarak da tanımlayabileceğimiz letaifin yerlerini ilk söyleyen alimdir. Kişi zikrullahı bu merkezlere yerleştirdikçe miraca hazır hale gelir. Letaifi insan ruhunun derinliklerinin penceresi, zikrullahı da o pencerelerden içeri atılan ateş olarak düşünebiliriz. Bu ateş vesilesiyle içeride temizlik olur.

Kalpde her an Allah’ı bulundurmak üzere yapılan çalışmanın adı murakabedir. Murakabe de sırasıyla; ehadiyyet, maiyyet, akrabiyyet, muhabbet ve vahdaniyet aşamaları yaşanır. İnsan murakabeye niyetlenince daima; “İlahi ente maksudi ve rızake matlubi (Allah’ım maksadım Sensin ve Senin rızanı taleb ediyorum) sözünü söylemeli ve kalbini buna hep hazır tutmalıdır. Ehadiyyet mertebesi olan ilk mertebede “İhlas suresi” okunur ki Allah doğru bir şekilde tanınsın. Sonra Hadid suresindeki “Her nerede olursanız olun O sizinle beraberdir” ayeti üzerinde tefekkür edilir.

Murakabenin diğer aşamalarında ise sırasıyla, Kaff suresindeki “Biz insana şah damarından daha yakınız” ve Maide suresindeki “ Allah onları sever onlar da Allah’ı sever” ayetleri üzerinde tefekkür edilir.

İmam Rabbani Seyr-i Süluk mertebelerini en detaylı anlatan mutasavvıftır.

Vahdet- Şuhud anlayışını Vahdet-i Vücuttan daha yukarı görür. Çünkü Vahdet-i Şuhudda aleme gelinir ve kulluk devam eder. İmam Rabbani en son noktanın ubudiyet olduğu üzerine vurgu yapar.

Dedikodulara sebebiyet vermesin diye şeyhe icazet verme (kişilere manevi yol göstericilik yapmak üzere vazifelendirme) yazılı olarak İmam Rabbani’yle birlikte başlamıştır.

İmam Rabbani, dönemindeki muhalif tutum ve sapkın anlayışların düzelmesi için yaptığı hizmetler vesilesiyle kendini sıla yani bir köprü olarak görmüştür.

Önceki Yazı

İmam Rabbani ve Yaşadığı Dönem

Sonraki Yazı

Araştırma Sonuçlarından Kısa Notlar…

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir