Peygamber Adem (a.s.)

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

*Hz. Adem’in nebî veya rasül olduğunu açık ve kesin olarak ifade eden âyet yoksa da yine Kur’an’ın açıkladığına göre, Âdem Rabbi’nden vahiy (kelimât) almıştır (2/Bakara, 37). Allah ona hitap etmiş, yükümlülük ve sorumluluğunu bildirmiştir (2/Bakara, 33, 35; 7/A’râf, 19; 20/Tâhâ, 117). Başka bir ayette de Allah’ın Nuh, İbrahim hânedanı ve İmran’ın ehli ile birlikte Adem’i de âlemlere üstün kıldığı belirtilmekte (3/Âl-i İmran, 33), böylece dolaylı olarak onun peygamber olduğuna işaret edilmektedir.

Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim etmeleri, ikisinden birinin kurbanının kabul olunduğunun bildirilmesi (5/Mâide, 27) Hz. Adem’e vahiy ile bildirilmiştir. Kur’an’da Hz. Âdem’in peygamberliğe seçildiğinin anlatılması için”ıstafâ” -seçti- (3/Âl-i İmran, 33) kelimesi ile “ictebâ” -seçkin kıldı- (20/Tâhâ, 122) kelimeleri kullanılıyor. Bu kelimeler Kur’an’da diğer peygamberler için de kullanılmaktadır.
Ebu Zerr, Peygamberimiz’e “Ya Nebiyyallah, peygamberlerden ilk peygamber kimdir?” diye sorduğunda, Peygamberimiz (s.a.s.): “Âdem’dir.” dedi. Ebu Zerr, “Ya Rasülallah, o nebî oldu mu?” diye sorunca, Hz. Peygamber: “Evet o mükellem bir nebî (Allah’ın kendisiyle vâsıtasız konuştuğu peygamber) idi” dedi. (Müsned-iAhmed bin Hanbel, V/265)
*Cenab-ı hak peygamberler göndermekle, insanın tabiatına ve halifeliğine uygun imtihan şartlarını tamamlamıştır.
İNSAN, ALLAH’IN YARATTIĞI KADAR VAR OLAN, ÖĞRETTİĞİ KADAR BİLEBİLEN, KABUL ETTİĞİ KADAR DEĞERİNİ KORUYABİLEN BİR VARLIK….
***
Hz. Havva
Nisa/1:
Allahın Havva’yı Adem’den yaratmasındaki hikmet bir canlıyı sadece doğum yoluyla değil mücerred olarak diğer bir canlıdan yaratmaya kadir olduğunu beyan etmektedir. Bir cansızdan bir canlıyı yaratmaya kadir olduğu gibi (adem/toprak)
Bir canlıdan diğer bir canlıyı yaratmaya da kadirdir. (İsa’yı da bakire bir kadından yaratmıştır) Araf/189
Rum/21: (sekinet)
*Zariyat/49: (yalnızlık Allah’a mahsustur.)
Adem’in kaburgasından yaratıldığına ve Adem’i (a.s.) günah işlemede kandırdığına dair Kur’an-ı Kerim’de bir bilgi yoktur. (7/20-şeytan o ikisine vesvese verdi-; 2/36-şeytan onların ayağını kaydırdı-)
Ta-ha 20/117 Ey Adem şüphesiz bu (iblis) sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun…
“Kadınlara iyilikle muamele edin. Zira kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu düzeltmeye kalkarsan kırılır, kendi haline bırakırsan öyle kalır. Kadınlar hakkında hayır tavsiye edin.” (Buhari)
“Eğer Havva olmasaydı kadın cinsi eşine hıyanet etmezdi.” (Buhari-Müslim)
*Hadislerden doğru okuma nasıl yapılır?
-Tercüme meselesi
-Kuran ve sünnete vukufiyet
-Bütüncül yaklaşım
-S.vürud
-İhtilafül hadiste metod
Habil ve Kabil
Kur’an-ı Kerim’de isimleri verilmez. İsimleri ehl-i kitabın rivayetlerinden bize gelmiştir.
Kardeşler ama karakterleri tamamen farklıdır Hâbil iyiliği, hakka teslim olmayı, hakkaniyet ve takvayı temsil etmektedir. Kabil ise bencillik, ihtiras, kıskançlık ve hakka isyan duyguları ile doludur.
İki kardeş Allah’a birer kurban sunmuş, ancak birinin kurbanı kabul edilirken diğerininki reddedilmiştir. Kardeşinin kurbanının Allah tarafından kabul edilmesini çekemeyen Kabil, kıskançlık sonucu, aslında hiç bir suçu olmayan kardeşi Hâbil’i öldüreceğini söyler. Hâbîl ise, bunda bir suçunun bulunmadığını, kurbanın kabul veya reddinin kendisiyle değil, Allah’tan korkmakla ilgili olduğunu açıklar ve kendisine saldıracak olursa, âlemlerin rabbinden korktuğu için asla karşılık vermeyeceğini hatırlatır ve şöyle der: “Ben isterim ki, sen, benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip Cehennem halkından olasın! Zâlimlerin cezası budur.” Bu haklı savunmasına rağmen Kabil onu öldürür; ancak onun cesedini ne yapacağına karar veremez. O esnada Allah tarafından gönderilen bir karganın yeri eşelediğini görür. Bundan dersini alır, kardeşinin ölüsünü örtmek için bir karga kadar dahi olamadığını söyleyip büyük bir pişmanlık ve vicdan azabına düşer. (Maide /27-31)
*Menfaat, kıskanma ve zarar verme duygusu….
“Haksız yere öldürülen hiçbir kimse yoktur ki onun kanından Ademin birinci oğluna bir pay ayrılmasın. Zira cinayeti adet edenlerin ilki odur.” (müsned- buhari- Müslim)
*insanoğlunun çocuklarıyla imtihanı en kadim problemlerdendir.
{jcomments on}
Önceki Yazı

Hz. Nuh Kıssası

Sonraki Yazı

Hz. Adem’in Değeri

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir