Mevzu Hadisler

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Prof. Dr. Yaşar KANDEMİR

 

Hadis konusu gerek İslam Tarihi boyunca gerekse günümüz İslam Dünyasında üzerinde en çok tartışılan konulardan biridir. O sebeple üzerinde daha fazla durulmayı hak eder.

Söz konusu olan Rasulullah’ın örnekliği ve Kur’an’ın müşahhaslaşması ise hadis üzerine çalışma daha bir önem arzeder. Dinle ilgili temel hedeflere varmada hadislerden yardım almak, hadislerden hareketle ameli konularda hükümlere varmak ve amel etmek kaçınılmazdır. Durum böyle olunca hadis diye rivayet edilen her söze hemen itibar etmek yanlış olur.

Hadislerin sıhhat derecelerine göre tasniflenmesi; doğruyla yanlışın, bağlayıcı olanla tercihe bırakılabilecek olanın ayırdına varabilmek açısından önemlidir.

Hadisler, sıhhat derecelerine göre tasniflendiğinde sahih, hasen, ahad, zayıf v.b. kategoriler ortaya çıktığı gibi mevzu hadisler diye bir olgu da karşımıza çıkar.

Okumalarımızda çeşitli gerekçelerle uydurulduğunu gördüğümüz mevzu hadisler hakkında Prof. Dr. Yaşar Kandemir’in ‘Mevzu Hadisler’ adlı eserini okuduk. Yaşar Kandemir hocamızı bir programımıza davet ettik ve kitaptaki konular üzerine sorulu cevaplı olarak detaylı bir sohbet gerçekleştirdik.

Hocamız programın ilerleyen saatlerinde; Hz. Peygamber’in vazifeleri olan tebliğ ve tebyini, geniş bir şekilde açıkladıktan sonra sünnetin bir Müslüman hayatında ihtiva ettiği önemi anlattı ve şöyle devam etti:

“Daima vahyin kontrolü altında bulunan Rasulullah, belli esasları koyarak bizleri mükemmel insan yapma gayesini gütmüştür. Hayatın böylesine içinde bulunan bir peygamber için Cenab-ı Allah Kur’an’da defalarca O’nun güzel bir örnek olduğunu buyurmuştur. Çünkü Hz. Peygamber Kur’an’daki hükümleri iletmek, açıklamak ve yaşamak suretiyle yorumlamıştır.”

Son olarak hocamız; mutlu olmanın yolunun Rasulullah’ın davranışlarını örnek almak ve tavsiyelerine uymak olduğunu ifade etti. Bunun için de evlerimizi mektep haline getirerek çok okumak ve yaşamak gerektiğinin altını önemle çizdi.

Not: Programın özeti, sohbet esnasında alınan notlar üzerinden derlenmiştir.

Hazırlayan: Özer Çelebi
Önceki Yazı

Sünneti Doğru Anlama Metodu

Sonraki Yazı

Hadislerdeki İhtilaflar

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir