Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:


26 Ekim 2016

Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 Hazırlık Toplantısına katıldık.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen program Kadının Statüsü Genel Müdürü Sn. Gülser Ustaoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Ustaoğlu; kadınlara yönelik önlemlerin, kalkınma planları, stratejik planlar (APSB ve diğer bazı bakanlıkların planları) gibi pek çok politika belgesinde yer aldığını, ancak kadınların güçlenmesine ilişkin farklı kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaların sistematik bir belgede derlenmesinin, ‘konuya özel bir üst politika metninin’ ortaya çıkmasını sağlayacağını ve bunun yapılan çalışmaların izlenmesinde de temel bir çerçeve oluşturacağını ifade etti.

Bu bağlamda; eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım, medya ve göç/mültecilik başlıkları altında ilgili paydaşlarla (bakanlıklar, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kuruluşları, STK’lar gibi) ortaklaşa oluşturulmuş olan eylem planı hazırlık metnini tüm paydaşların görüşüne sunmak, katkı ve eleştirileri almak amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Strateji belgesi ve eylem planının ancak tüm taraflarca sahiplenilmesi durumunda başarıyla uygulamaya geçirilebileceğini vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planının kısa tanıtımı yapıldı.

Buna Göre:
Strateji Belgesi ve Eylem Planında ‘eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım, medya ve göç/mültecilik’ alanları altı temel politika ekseni olarak belirlenmiştir. Eylem planı bölümünde ise politikalara yönelik tedbirler, sorumlu kurumlar, işbirliği yapılacak kurumlar, tedbirlerin uygulanma süresi, performans göstergeleri ve tedbirlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Strateji Belgesi ve Eylem Planında yer alan politika eksenleri altında ele alınmak üzere bazı kesişen politika alanları belirlenmiş ve bunlar eylem planı hazırlanmasında dikkate alınmıştır.

Kesişen politika alanları şunlardır:

Mevzuat değişiklikleri, Kadın erkek eşitliği eğitimleri, Etki analizi çalışmaları, Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları, Yerel yönetimlerle işbirliği, Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği, Özel sektör ile işbirliği, Engelli kadınlar, Kadın yoksulluğu, Yaşlılık, Kız çocukları, Erkek katılımı.

Bu kesişen alanlar, altı politika eksenine ilişkin amaç, hedef, politika ve tedbirlerin oluşturulmasında dikkate alınmıştır.

Daha sonra çalışma grup toplantıları gerçekleştirildi. Çeşitli bakanlıklar, kamu kuruluşları, YÖK, üniversiteler ve STK’lar grup toplantılarında, hazırlanmış olan her bir madde üzerinde görüşlerini bildirdiler. Biz HAZAR Derneği olarak eğitim ve göç/mültecilik çalışma gruplarına katılarak görüş ve önerilerimizi sunduk. Toplantı sununda yetkililer tarafından, ifade edilen görüşler doğrultusunda eylem planı taslağında gereken değişikliklerin yapılacağı ve yeniden ilgili paydaşlarla paylaşılacağı ifade edildi. Ayrıca önerilerin ve kurum/ kuruluşların üstleneceği sorumluluk alanlarının bir raporla kendilerine iletilmesinin önemi vurgulandı. Eylem planının bundan sonraki aşamaları konusunda bilgi verilerek program sonlandırıldı.

Raporu Hazırlayan: Zeynep Kılıç

 

Önceki Yazı

Hazar Derneği Olarak New York’ta Yaşanan Terör Olayını Kınıyoruz.

Sonraki Yazı

Sosyal Medya Riskler Fırsatlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir