Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İstanbul İl Eylem Planı Çalıştayına katıldık.
31 Mayıs-3 Haziran 2016
Valilik, KSGM, Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim İl müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, konukevi olan yerel belediyeler, İBB, barolar, adliye, konukevleri, ilk kabul birimleri, İSTKA, Müftülük, Morçatı, Kadem, Hazar Derneği ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu çalıştay 3 gün sürdü.

İstanbul Vali yardımcısı Adnan Çakıroğlu’nun yaptığı konuşmayla başlayan çalıştayda KSGM genel müdürü Gülser Ustaoğlu yaptığı konuşmada kamu teknik bileşeni ile hibe bileşenlerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal çapta nasıl bir güç oluşturduğunu ortaya koydu. Eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda 26 ilde 1275 kişiye cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri, 1150 kişiye de süpervizyon eğitimlerinin Haziran 2016 itibariyle tamamlanacağını belirtti.

İstanbul için mülki amirlik, belediyeler, STK’lar ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla yerelde yapılacakların planlanması maksadıyla yapılan çalıştayda KSGM, GREVIO, ŞÖNİM gibi kurumların çalışma ve etkinlik alanları hakkında bilgi verildi.

İl eylem planında kurumsal yapılanmanın ŞÖNİM Yönetmeliğine tabii olduğu ifade edildi. Buna göre her il kendi İl koordinasyon ve izleme komisyonu oluşturulur. Komitenin kompozisyonu belli ama etkinlik farklılık getirebilir. İlave yapı olarak teknik kurulun varlığı hakkında bilgi verildi. İl eylem planlarının taslaklarını komisyona sunar, komisyon nihai hale getirir, değerlendirme ve karar süreçlerini yürütür.

 

İl eylem planının plan belgesi ulusal planla ilintili. Alt hedefler daha çok il ile ilgili 4 ana hedef şunlar:
1- İstanbul sözleşmesi ve   6284 Aileyi koruma kanunu ile uyumlu genelge yönerge gibi yerel düzenlemeler
2-Kurumsal kapasite, cezai yaptırım, zihniyet dönüşümü
3-Barınma ve hizmet alt yapısına yönelik iyileştirme, özel hizmete ihtiyaç duyan risk altındaki kadınlar
4-Kurumlararası İş birliği ve koordinasyon

Toplantının ilk bölümünde kadına yönelik şiddetle mücadelede kamunun kendi personeline sistematik olarak verdiği eğitimler, ikinci kısmında halka doğrudan verilen eğitimler konuşuldu.

İkinci gün5 grup galeriler şeklinde kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı faaliyet tablosunu çalıştı. 2017-2020 aralığında 4 ana hedefin alt hedefleri için faaliyetler, koordinatör kurum ve sorumlu kurumlar belirlendi.

Üçüncü gün faaliyet tablosunun revizyonu yapıldı. Tablo gözden geçirilerek ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin nasıl olacağı belirlendi. Ağırlıklı olarak eğitim faaliyetlerine karar verildi. Kamu personeline kadının insan hakları ve aile içi şiddet konusunda eğitimler verilmesi öncelikli faaliyetler olarak yazıldı. Acil servis ekiplerinin eğitimi, ilk ve orta dereceli okullarda yönetici ve PDR uzmanlarının eğitimi, adliye personelinin eğitimleri gerekli ve yeni faaliyetler olarak plana eklendi. Eğitimin tek elden ve kaliteli bir şekilde uygulanabilmesi için eğitim alt komisyonu önerisi tartışıldı.

Şiddete sıfır tolerans başlığında erkeklerin yoğunluklu olduğu mekânlar olan kıraathaneler ve organize sanayi bölgeleri için mobil eğitim ekipleri oluşturulması plana konuldu. Bürokratik engeller tartışıldı ve ön açacak uygulamalar kabul edildi. Konukevlerinin iyileştirilmesi, uzman kadrolarının genişletilmesi, İBB’nin de risk grubunda olmayan kadınlar için bir konukevi açması, yeni danışma merkezlerinin açılması planda yerini aldı. Konukevlerinde kalamayan 60 yaş üstü için özel ilk kabul birimlerinin açılması, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinde tercüman istihdamı plana konuldu. Konuk evlerindeki çocukların yerinde hobi faaliyetlerinden faydalandırılması için iş birlikleri yapılması plana eklendi. Şiddet mağduru kadınların meslek edinmesi ve istihdam edilmesi için İŞKUR’la ve Milli eğitim İl Müdürlüğü işbirliğiyle meslek edindirme kurslarının verilmesi planda yerini aldı.
Planın paydaşları tekrar gözden geçirildi. Nüfus yoğunluğu ve 39 ilçe belediyesinin bulunması dikkate alındığında İstanbul’u bir il yapılanması ile yönetmenin zorluğu ortaya konuldu. Komisyon üyelerinin ve teknik kurulun 150 kişilik toplantılar yapmasının zorlukları hesaba katılarak, ulusal eylem yapılanmasının bir modelinin İstanbul için uygulanması tavsiye edildi. Bunun için de İstanbul Valiliği’nin koordinatörlüğünde kaymakamlıklar yerelinde kadına yönelik şiddetle mücadele komisyonlarının oluşturulması ve yerelin sorunlarına uygun çözümlerin yerel kaynaklar geliştirilerek bu modele uygun çözülmesi tavsiye edildi.
2017-2020 İl eylem planlarında diğer illerde uygulanması planlanan yılda 4 defa yapılacak teknik kurul ve 2 defa yapılacak komisyon toplantı sayısının İstanbul için önerilen modele uyarlanmasına karar verildi.

 

Hazırlayan: Aslı Uçar
Önceki Yazı

15 Temmuz Gazilerini Ziyaret Ettik

Sonraki Yazı

Hoşgeldin Ramazan Etkinliği

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir