Kadına Yönelik Şiddette Kanaat Önderleri Çalıştayı

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Kadına yönelik şiddetin elimine edilmesinde,  toplumsal algıların ve kalıplaşmış önyargıların değişiminde anahtar rol oynayan kişilerin farkındalığının artırılması önemli görülmüştür. Bu sebeple, bu iki ilçenin içsel dinamiklerini harekete geçirmek için bu ilçelerde görev yapan öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar, yöneticiler ve STK yöneticilerinden oluşacak 200 kişi seçilmesi öngörülmüştür. Böylece bu kişilerin kendi çevrelerindeki ilişki ağlarından yararlanılarak verilecek eğitimlerin geniş kitlelere ulaşması hedeflenmiştir.  Bu faaliyetin performansını arttırmak için uzmanlarından hizmet alımı gerçekleştirilmesi ön görülmüştür. Ayrıca çalıştayda katılımcıların, hukuki haklar, destek mekanizmaları ve kurumlar hakkında bilgilendirilmesi planlanmıştır.
Bu faaliyetle, kadına karşı şiddetin önüne geçmek, şiddettin engellenmesine katkıda bulunmak ve farkındalığın artırılması hedeflenmiştir.

Çalıştayda, şiddetin tanımı, şiddetin sosyal, psikolojik, ekonomik, dinsel ve geleneksel zemini, şiddeti teşvik eden unsurlar, şiddetin kadında ve çocukta bıraktığı etki, mağdurlara nasıl yardımcı olunacağı, Türkiye ve dünyada şiddet olgusu, şiddeti önlemeye dönük politikalar ve şiddete karşı destek mekanizmaları masaya yatırıldı.

Değerlendirme:
Bu proje kapsamında yaptığımız çalışmalarda gördük ki; En fazla gündem oluşturan ve konuşulan konuların başında gelen kadına yönelik şiddete dair bilgilerimiz malumattan öteye geçmiyor. Ne şiddet gören kadınlar ne de toplumda kanaat önderi diye tanımlayabileceğimiz kişiler konu hakkında yeterli ve detaylı bilgiye sahip değiller. Proje kapsamında yapılan ankette kadınların konuya dair bilgi kaynaklarının TV’ler olması ve kadınların %29’unun hiçbir yerden bilgi edinmediğini söylemesi de bunun delili olarak okunabilir. Buna ilaveten proje kapsamında yaptığımız Kadın Eğitiminde çeşitli nedenleri olsa da kadınların bilgilenmeye karşı yeteri kadar gayretli olmadıklarını da tespit etmiş bulunmaktayız.

Proje kapsamında yapılan “Kanaat Önderleri Çalıştayı’nda da benzer bir durumla karşılaşmak bizleri şaşırttı. Çalıştaya topluma en fazla nüfus eden öğretmen, din görevlileri, muhtarlar ve STK başkanları davet edilmiş, böylece ilk elden halkın sorunlarına ve sorularına muhatap olan kitle olarak onların farkındalığının önemine dikkat çekilmiştir. Çalıştaylarda sorulan sorular ve katkılar göz önüne alındığında bu kesimlerin de konuya nasıl yaklaşacakları, sorunlara ne tür çözümler önerecekleri ya da mağdurları nerelere yönlendireceklerine dair yeteri düzeyde bilgi sahibi olmadıkları gözlenmiştir. Kendilerine bu türden pek çok sorun geldiğini ancak konuyla ilgili ne yapacaklarını bilmediklerini açıkça ifade edenler olduğu gibi çalıştayda kendilerinin de şiddete uğradığını ya da eşine şiddet uyguladığını itiraf eden beylerin de olması dikkat çekiciydi. Konuyla ilgili kendilerine eğitim verilmesinin önemine vurgu yapan katılımcılar mağdurlara nasıl yaklaşacaklarını bilmedikleri için sorunun çözümünde aktif rol alamadıklarından yakındılar. Çalıştayda kendilerinin karşılaştıkları vakalar üzerinden yapılan analizler, şiddet uygulayanların psikolojileri, kadınların hakları ve müracaat edecekleri mercilerin bilgilerinin verilmesi sonunda konuya dair farkındalığının arttığı ve kendilerini artık daha yetkin hissettiklerini söyleyen katılımcılar bu türden eğitimlerin öneminin altını çizdi ve eğitimlerin devamını talep ettiler.
Daha önce bu türden eğitimlere katılan katılımcılar ise daha önce katıldıkları eğitimlerin kalitesinin yetersiz olduğunu ancak buradaki eğitimlerin alanında uzman kişilerden ve derinlikli bir şekilde karşılıklı etkileşime açık olarak gerçekleşmesinin programın kalitesini ve verimliliğini artırdığını söyleyerek eğitimden beklediklerinin üstünde bir fayda ile ayrıldıklarını ifade ederek teşekkürlerini dile getirdiler.

Sonuç:
Şiddetin önlenmesinde halkın bilinçlendirilmesi ve duyarlılığının artırılmasının gereği bu çalıştaylarda da ortaya çıkmış olup bu türden fokus gruplarla çalışma yapılmasının önemi bir kez daha fark edilmiştir.
Projenin en önemli faaliyetlerinden biri olan bu çalıştaylarla şiddete dair farkındalık kazandırmanın ötesinde konuya ve mağdurlara nasıl yaklaşılacağı konularında yapılan bilgilendirmeler de projenin amacına uygun olarak şiddetle mücadelede yerel dinamikleri harekete geçiren bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Burada eğitim alan katılımcıların kendi özel ağlarında konuyu daha bilinçli bir şekilde gündeme getireceği ve duyarlılığı artıracağı beklenmektedir.
Projenin bu faaliyetinin hem katılımcı sayısı hem verimlilik açısından etkin olduğu ve projenin amacının gerçekleşmesinde ciddi bir katkı sağladığı görülmüştür.

Raporu Hazırlayan: Ayla Kerimoğlu – Nurhayat Kızılkan
Önceki Yazı

Niyet-1

Sonraki Yazı

Wo/men for Women Projesi STK Çalıştayı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir