Kadın Buluşmaları – Çorum Ekim 2003

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

     KADIN BULUŞMASI II ÇORUM” SONUÇ BİLDİRGESİ

 

17-19 Ekim 2003 tarihleri arasında Çorum’da düzenlediğimiz “Kadın Buluşması III ÇORUM” toplantısında,otuza yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve bireysel katılımcılar ile bir araya geldik.90’ın üzerinde katılımcının iştirakiyle, son derececoşkulu bir havada gerçekleşen üç günlük toplantıda aldığımız kararlar şunlardır:

 

1.    Ankara Kızılcahamam Toplantısı ile başlayan ve Çorum’da devam eden “kadın buluşması” toplantıları, bir araya gelme yönündeki irade ve azmimizi güçlendirmiş, 19 – 21 aralık tarihlerinde Antalya’da üçüncü kadın buluşmasının düzenlenmesine karar verilmiştir.
2.    “Kadın Buluşması III ANTALYA” toplantısının, Akdeniz Hanımlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin ev sahipliğinde, Türk Diyanet Vakıf – Sen Kadın Kolları, Başkent Kadın Platformu ve arzu eden diğer kuruluşların yardım ve işbirliği ile organize edilmesine karar verilmiştir.
3.    Buluşmalarımızdan daha fazla verim elde edebilmek amacıyla, temel bir konunun tartışmaya açılmasına ve bu konuyla doğrudan ilgili tarafların ya da uzman ekiplerin toplantı gündemini belirlemesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, oy çokluğuyla, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeniden yapılanma sürecinde, kadınların yaşadığı temel problemleri dikkate alan ve çözüm sürecine katkıda bulunan bir hizmet anlayışı ile hareket edebilmesi için neler yapılması gerektiği” konusu ana tartışma konusu olarak belirlenmiş; toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı üst yönetim kademesi ile Diyanet’in kadınlara hizmet veren kadın personelinin davet edilmesi kararlaştırılmıştır.
4.    Toplantılarımızda serbest tartışmaların yapıldığı oturumlar da bulunacak, bu oturumlarda dileyen katılımcılar tebliğlerini tartışmaya açabileceklerdir.
5.    Kadın Buluşması II Çorum Toplantısı, genç arkadaşlarımızın gösterdiği üstün performans ile hatırlanacaktır. Bu genç arkadaşlarımızın toplantılara katkı ve katılımının sürekliliğini sağlamak için, destek sağlayıcı ve teşvik edici çalışmalar yapılacaktır.
6.    Buluşmalarımızın temel hedeflerinden biri olan, “bir üst yapıda örgütlenme” meselesi çeşitli açılardan tartışılmış; bu birlikteliğin amaçları belirlenmiştir. Buna göre, birbirimizden haberdar olabilmek, belirli konularda birlikte hareket edebilmek; imkanlarımız, birikimlerimiz ve tecrübelerimizi ortak yararlar adına seferber edebilmek ve böylece güçlenerek daha büyük işler yapabilmek için, bir üst yapının tesisinde hem fikir olunmuştur. Böyle bir yapı içinde çok esnek ve hiyerarşi içermeyen bir yönetim yapısının uygunluğu üzerinde mutabakata varılmış, ancak yönetim şekli ve kademesi konusundaki tartışmalara devam edilerek olgunlaştırılmasına karar verilmiştir.
7.    Üst yapıda işlev görecek birimler hakkında dile getirilen öneriler doğrultusunda, “kadın buluşması” e-mail grubunun oluşturulmasına, müstakil bir Web sitesi oluşturulana kadar, geçici olarak www.akder.com adresinin kullanılmasına, duyuruların bir pano olarak sitede ziyaretçilere açılmasına; Ar-Ge ve Lobi grubu ile, İzleme Grubu oluşturulmasına karar verilmiştir. Oturum sonunda katılımcıların da katkılarıyla görev alan kurum ve kişiler belirlenmiştir.
8.    Konulu oturumlarımızda dile getirilen ve katılımcıların tümünün iştirak ettiği bazı hususlar da şöyledir:

•    Hükümet – STK işbirliğinin, 1 yıllık icraat dönemi içinde yeterince sağlıklı gerçekleşemediği vurgulanmış, bu ilişkinin tesisi ve verimli sonuçlar üretebilmesi için işbirliği yollarının aranmasına karar verilmiştir.
•    Bir doğum kontrol yöntemi olarak kürtaj, bebeklerin yaşam hakkını, annelerin sağlığını tehdit eden bir uygulamadır. Kürtaj konusunda toplumu aydınlatıcı kampanyaların düzenlenmesi, kürtaj uygulamasının yasal süresini genişletmeyi hedefleyen kanun tasarısına karşı aleyhte görüş bildirilmesine karar verilmiştir.
•    Başörtüsü mağdurları için mevcut koşullarda alternatif çalışma alanları oluşturulması, mevcut projeler ve sonuçlarının kamuoyuna duyurulması ve hükümete, özel alanlara yönelik kısıtlamaların bir an önce kaldırılması için baskı yapılması yönünde karar alınmıştır.
•    Katılımcıların tamamının onayı ve desteği ile Hükümetin Irak’a asker gönderme kararının protesto edilmesine karar verilmiştir.

Önceki Yazı

Yürek Devleti

Sonraki Yazı

Kadın Buluşmaları – Antalya Aralık 2003

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir