Ahir Zamanda İlim ve Alim

Hazırlayan: Yorum yapılmamış Paylaş:

Prof. Dr. Bedri Gencer

 

 

Okunan Metin: Bedri Gencer, İslam’da Modernleşme,
1839-1939 (Ankara: Lotus, 2008),
Birinci Bölüm: Kavramsal Arkaplan, s.99-124,
İkinci Bölüm: İslam Modernizmi, 173-202, Sonuçlar, 793-804.
Kitabı okuduktan sonra Bedri beyle yaptığımız toplantıda genel olarak;

 

•    “İslam’da ilim ve bağlı kavramlar (din, şeriat, fıkıh, hikmet, edeb, sünnet)
•    İlim-amel bütünlüğü, her şeyi bir gaye ile gayesine uygun kullanılmak için yaratıldığı,
•    İlim-amel bütünlüğünün kaybolduğu modernleşme sürecinde fıkhın İslam düşüncesi, İslam hukuku ve sosyal bilim kavramlarına dönüşmesi,
•    Hüsnülhal ve ilmülhal kavramları,
•    Asr-ı saadette amel ve ahir zamanda tekrar ilmin önem kazanması,
•    Sözde bilgi çağında inanılmaz bir cehaletin hükümranlığı, zincirleme bir eğitim için seferberlik ihtiyacı,
•    Muhaliflerinden önce savunanların İslam’ı bilmediği, (Bilginin üç kaynağı, kıraat, amel, ihlâstaki zaaf yüzünden)
•    İnanç tarzı ile hayat tarzındaki etkileşim bakımından inandığı gibi yaşamayan modernlerin yaşadıkları gibi inanmaya başlaması,
•    İslam’da ilim “dinî ve seküler” gibi parçalanmaz bir bütünlük taşıdığından “din ile fizik âlimi” gibi ayırımlar da anlamsız kalır. Oysa Batı’da vahiy-kaynaklı ilmin kaybolmasıyla başlayan sekülerleşme sürecinde “dinî bilgi, felsefî bilgi, bilimsel bilgi, ideolojik bilgi” şeklinde epistemolojik parçalanmaya karşılık olarak ruhban (clergy), düşünür (thinker), bilgin (scholar) ve aydın (intellectual) gibi, kâh birbirlerini tamamlayan, kâh çatışan farklı bilgi özneleri ortaya çıkmıştır,
•    İslam ve Müslümanların yaşadığı temsil ve irşat krizinin, geleneksel icazete sahip ilmiyle amil âlimlerin yok olmaya yüz tutmasından kaynaklandığı, gibi konular üzerinden konuşulmuştur.
Not: programın özeti yazım aşamasındadır.

Önceki Yazı

Türkiye’de Bilim ve Siyaset

Sonraki Yazı

HADİS USULÜ Çalışmaları

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir